حضرت الیسع علیه السلام

فارسی 3766 نمایش |

حضرت الیسع (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل و از اخیار و صالحین درگاه خداست. نام او در قرآن کریم درسوره های انعام و ص آمده است. عموم مورخین و مفسرین، او را شاگرد و جانشین حضرت الیاس (ع) می دانند. نقل کرده اند: چون قوم الیاس پیغمبر با او مخالفت کردند و به تعقیب و اذیت او پرداختند، الیاس مجبور شد که بیشتر اوقات خود را در صحراها و غارها به سر ببرد از این رو الیسع را وارث و جانشین خودش قرارداد تا در میان امتش باشد. و در نقلی دیگر است که الیاس مدتی در خانه زنی بینوا زندگی می کرد. شوهر این زن که اخطوب نام داشت، فوت کرد. در این هنگام پسر او الیسع دچار بیماری سختی شد. حضرت الیاس او را شفا داد و از آن موقع، او را ملازم خود کرد. به هر صورت، الیسع، پس از الیاس، نبوت یافت و بنی اسرائیل دعوت او را پذیرفتند.
امام رضا (ع) در احتجاج با جاثلیق نصرانی فرمود: «الیسع همان کارهائی را می کرد که حضرت عیسی (ع) می کرد. یعنی او نیز روی آب راه می رفت؛ مردگان را زنده می کرد و بیمار برص و کور مادرزاد را شفا می داد با این تفاوت که امت او قائل به خدائی او نشدند؛ ولی نصاری قائل به خدائی حضرت عیسی شدند.»

منـابـع

سید محمدحسین طباطبایی- تفسیر المیزان- جلد 34 صفحه 23

سیدهاشم رسولی محلاتی- قصص قرآن- صفحه 192

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها