رنگ نور خورشید

فارسی 1655 نمایش |

اگر رنگ نور خورشید، رنگ دیگر بود، سبز بود، سرخ بود، کبود بود، قهوه ای بود، بنفش بود و مانند اینها، آیا می دانید چه می شد؟ تجربه نشان داده است که چشم انسان در غیر از این نور فعلی از دیدن دقیق محروم است. استمرار رنگ های دیگر خسته کننده است و خطر جنون و تاثیرات ناگوار عصبی و روحی دارد. یکی از عوامل شکنجه، استمرار نورهای رنگین می باشد. اگر نور خورشید، به رنگ دیگر بود، زندگی گیاهان بر هم می خورد، چون این نور است که به گیاه حیات می بخشد، گیاهان که می رفتند به دنبالشان جانداران خداحافظی می کردند. آیا تشخیص این نور سودمند برای خورشید از میان نورهای رنگین زیان آور، نشانه حکمت کامل و دانش نامحدود و قدرت نامتناهی گردآورنده جهان نمی باشد؟

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 97

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها