پیدایش حیات

فارسی 2659 نمایش |

آیا حیات در کره زمین خود بخود به وجود آمده و یا آنکه آفریده ای است که آفریننده ای آن را از نیستی به هستی آورده است؟ بگذاریم دانشمند بزرگ آمریکایی یعنی کرسی موریسن رئیس آکادمی علوم در نیویورک پاسخ این پرسش ما را بدهد. وی می گوید: تمام دانشمندان در این امر اتفاق دارند که اساس حیات در روی کره زمین، یک سلول زنده زمینی می باشد. بعضی از آنها که طرز تفکر مادی دارند، پیدایش این سلول را، معلول ترکیبات شیمیایی می دانند که بر حسب اتفاق و تصادف، در زمانهای بسیار قدیم، پیدا شده است. ولی دانشمندان دیگر می گویند: چنین نظم دقیق در کیفیت خلقت، و ایجاد جنس نر و ماده در جانداران و گیاهان و وجود غرائز در حیوانات، و تعادل عجیبی که در حیات حیوان و نبات برقرار است و هماهنگی بهت آوری که در سلسله موجودات مشاهده می شود با حساب تصاعد احتمالات، محال است از روی تصادف حادث شود.
علم و دانش، این عقیده را تأیید می کند، و می گوید: سرچشمه حیات، در زمین، ذره بسیار کوچکی به نام پروتوپلاسم می باشد. این ذره کوچک که ماده اصلی حیات را در دل می پروراند و قدرت آن را دارد که جامه زیبایی حیات را به تمام موجودات زنده عالم بپوشاند، از نظر عقل، محال است خودبخود یا برحسب اتفاق، توسط قوای لاشعور طبیعت، موجود شده باشد بلکه برای وجود خود، به نیرویی زنده و باشعور احتیاج دارد.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 ص 229-228

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد