دنیای امروز و تضعیف نظام خانواده

فارسی 2437 نمایش |

جزء مسائلی که دنیای امروز به عللی این مسائل را کوچک شمرد و تحقیر کرد، مسائل حقوق و احکام خانوادگی است. گویا عربها آن را "حقوق شخصیه" می نامند. از قدیم این مساله مطرح بوده است که آیا منطق نظام خانوادگی همان منطق نظام اجتماعی است؟ یعنی هیچ فرقی نیست میان نظام خانوادگی و سایر نظامات اجتماعی؟ این هم یک تشکیلاتی است مثل همه تشکیلات اجتماعی و باید تابع مقررات دیگر اجتماعی باشد؟ یا خیر، نظام خانوادگی یک واحد بخصوص است و منطق مخصوص به خود دارد، حقوقش حقوق مخصوص به خود است، احکامش احکام مخصوص به خود است و منطقش منطق جدایی است؟

بزرگان بشریت در قدیم این چنین نظر می دادند که منطق زندگی خانوادگی یک منطق خاص به خود است، آن را نباید با منطق جامعه بزرگ یکی دانست. حقوقش هم یک حقوق مخصوص به خود است. مقررات و احکامش، حتی مجازاتهایش هم مخصوص به خود است. فیلسوفان دنیا از قدیم الایام از افلاطون و ارسطو و بو علی سینا گرفته تا دیگران این طور نظر می دادند. قرآن کریم هم برای زندگی خانوادگی به منطق خاص قائل است و قیاسش را به منطق اجتماع غلط می داند.

در دنیای اروپا جز کارهایی که صورت گرفت یکسان کردن زندگی خانوادگی با زندگی اجتماعی بود یعنی هر دو را با یک چوب راندن و تابع یک منطق دانستن، یعنی زن و شوهری هم یک شرکت ساده ای است براساس آن منطق، مثل شرکت زراعی یا شرکت تجاری. چطور دو نفر برای یک مقصد تجاری با همدیگر یک شرکت تشکیل می دهند و شرکت تشکیل دادن کار خیلی ساده ای است، این هم یک شرکت خیلی ساده ای است نظیر سایر شرکتها. و همین امر سبب یک سلسله ناراحتیهای فوق العاده در دنیا شده است که الان عواقبش را دنیا دارد می بیند و می چشد، عواقب بسیار بدی، مساله گسیخته شدن روابط خانوادگی اکنون بلای بزرگی است در دنیا.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 8- صفحه 46 - 48

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد