شماره ستارگان

فارسی 3204 نمایش |

هر چه چشمهای مسلح نیرومندتر گردد، بر شماره ستارگان کشف شده افزونتر می شود. شماره ستارگان کشف شده سرسام آور است. می گویند: کهکشان ما، به طور تخمین، از 200 میلیون ستاره تشکیل شده است. فاصله متوسط، هر یک از ستاره های آن در حدود چهار سال نوری است. سرعت سیر نور در هر ثانیه سیصدهزار کیلومتر می باشد. عرض کهکشان ما، در حدود دویست هزار سال نوری است و به طور تقریب، سی هزار منظومه شمسی در آن وجود دارد. منظومه شمسی ما، با آن کرات و اقمارش، سی هزار سال نوری از مرکز کهکشان فاصله دارد. خورشید ما، با دم و دستگاهش با چاکران و پیروانش، در یک مدار بزرگی میچرخد و یک دور کامل آن در مدت دویست تا سیصد میلیون سال انجام میگیرد. دستگاه عظیم کهکشان ما که توده ای است از میلیونها ستاره، به دور نقطه مرکزی کهکشان، با سرعت عجیبی می چرخد.
مطالعات دوربین های نجومی، نشان داده که کهکشانهای بسیاری وجود دارد. که هر کدام، مشتمل بر میلیونها ستاره می باشند. فاصله هر یک از این کهکشانها با دیگری، از یک تا دومیلیون سال نوری می باشد. سحابی ها را در گذشته، ابرهای مشتعلی می دانستند. ولی هرشل با تلسکوپ خود اثبات کرد که بیشتر آنها، مجموعه ای است از ستاره ها. تاکنون چند میلیون سحابی کشف شده است. سحابی عظیم آمدرومدا، دارای هزارها میلیون ستاره است و یکهزار سال نوری از ما، فاصله دارد و عرض آن چهل و پنجهزار سال نوری است. سحابی ماژلان، میلیونها ستاره دارد. نور بعضی از ستارگانش، پانصد هزار برابر، از خورشید ما، بیشتر است. سحابی ماژلان، در فاصله ده هزار سال نوری، از ما قرار دارد.
یکی از دانشمندان ستاره شناس گفته: اگر هر یک از ستارگان را، بقدر ریگی فرض کنیم و آنها را در اقیانوس آرام بریزیم، اقیانوس آرام پر می شود. در حالی که مساحت اقیانوس آرام 175 میلیون کیلومتر مربع می باشد و عمق اقیانوس آرام، در بعضی نقاط به ده کیلومتر یا بیشتر می رسد. آیا کدام قدرتی این دنیای بی پایان ستارگان را بوجود آورده است؟! اگر به فاصله ستارگان می خواهید پی ببرید، بدانید که نور خورشید، در هشت دقیقه و اندی به ما میرسد. در صورتی که ستارگانی هستند که پس از گذشت میلیونها سال، نورشان به ما میرسد. نگارنده را عقیده بر این است که همین اطلاع مختصر و اجمالی بر عدد ستارگان آسمان، هر عاقل و خردمندی را موجب می شود که یقین کند که این جهان، خودبخود پیدا نشده و آفریننده ای دارد، دارای قدرت نامتناهی و دانش نامتناهی و حکمت نامتناهی و بشر به نمونه ای از قدرت عظیم او پی برده است.

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 2 صفحه 29-28

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها