ظهور حقیقت توحید در تهلیلات وارده از امام علی (ع)

فارسی 2178 نمایش |

تهلیلاتی از أمیرالمؤمنین (ع) روایت شده است که در دهه اوّل ماه ذی الحجّه خوانده میشود:
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ اللَیَالِی وَ الدُّهُورِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ أَمْوَاجِ الْبُحُورِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ وَ رَحْمَتُهُ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الشَّوکِ وَالشَّجَرِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ لَمْحِ الْعُیُونِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ فِی اللَیْلِ إذَا عَسْعَسَ وَ الصُّبْحِ إذَا تَنَفَّسَ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ عَدَدَ الرِّیَاحِ فِی الْبَرَارِی وَ الصُّخُورِ.
لاَ إلَهَ إلاَّ اللَهُ مِنَ الْیَوْمِ إلَی یَوْمِ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ.
1ـ به تعداد یکایک شبها و روزگارها، خدائی جز خدا نیست.
2ـ به تعداد یکایک موجهای دریاها، خدائی جز خدا نیست.
3ـ خدائی جز خدا نیست؛ و رحمت او مورد پسند و انتخاب است از چیزهائی را که مردم گرد می آورند.
4ـ به تعداد یکایک خارها و درختها، خدائی جز خدا نیست.
5ـ به تعداد یکایک موها و کُرکها، خدائی جز خدا نیست.
6ـ به تعداد یکایک سنگها و کلوخها، خدائی جز خدا نیست.
7ـ به تعداد یکایک برهم نهادن چشمها، خدائی جز خدا نیست.
8ـ خدائی جز خدا نیست، در شب که میگذرد و سیاهیش عالم را میگیرد، و در صبح که میدرخشد و نور میدهد.
9ـ به تعداد یکایک بادهائی که در بیابانها و سنگ ها می وزد، خدائی جز خدا نیست.
10ـ خدائی جز خدا نیست، از امروز تا روزی که در صور دمیده شود و قیامت بر پا گردد.
هر گُلی که میروید و هر ذرّه ای و هر سنگی و هر ریزه ماسه ای که باد در فضا منتشر میکند لا إلَهَ إلاّ اللَه است و نشان دهنده ذات او و اسم او و صفت اوست، منتهی در حدّ استعداد و ظرفیّت خود. پس تمام عالَم لا إله إلاّ الله است: عالم مُلک و ملکوت.

منـابـع

سید محمد حسینی تهرانی- معادشناسی 6- صفحه 31-33

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد