ممکن بودن وقوع معجزه

فارسی 2313 نمایش |

آیا معجزه وقوع دارد؟ پاسخ این سؤال بسیار سهل و ساده است زیرا که معجزه خرق قانون علیت نیست بلکه خرق قانون طبیعت است و کارهای خلاف جریان طبیعی و عادی نیز بسیار در جهان اتفاق افتاده و می افتد.
از بوعلی نقل می کنند که گفته است: «اگر شنیدی فردی عارف یک ماه چیزی نخورده و نمرده است؛ تعجب نکن. زیرا این عمل بر خلاف قانون طبیعت است نه بر خلاف قانون کلی هستی.» زیرا اینکه افراد معمولی اگر مثلا چهل و هشت ساعت غذا نخورند می میرند به خاطر آن است که بدن آنها از نظر جریان معمولی تحلیل غذا نیازمند است که در ظرف این مدت غذا به آن برسد. ولی یک انسان می تواند با تقویت اراده بدن خویش را به گونه ای مسخر کند که حتی حرکت قلبش در اختیار او باشد، جریان تنفس با اراده و اختیار او انجام گیرد، تحلیل غذا و فعالیت های معده و هاضمه اش زیر نظر او انجام گیرد.
نمونه این افراد در میان مرتاض ها بسیار دیده شده است مرتاض هایی که می توانستند برای مدت های طولانی تنفس خود را کنترل کنند و نفس نکشند در حالی که افراد معمولی یک دقیقه هم شاید نتوانند.
این نتیجه تقویت روح است، یعنی روح به طوری تقویت شده که بر بدن حاکم گردیده است. نقل می کنند سالی که سران شوروی به هندوستان رفته بودند مشاهده این موضوع آنان را به حیرت انداخته بود و آنچنان برای آنان شگفت انگیز بود که وقتی برگشتند گفتند بایستی این گونه اعمال در دانشکده ها مورد مطالعه قرار گیرد، گویا این هم خودش یک علمی است!!!!
آنان دیده بودند که مردی که در تابوتی در بسته قرار گرفته و در قبری مدفون گشته بود بدون آنکه منفذی (دریچه ای) برای تنفس برای او قرار دهند، پس از مدتی که او را بیرون آوردند شروع به تنفس کرد و چنان پیدا بود که پس از قرار گرفتن در زیر خاک به اختیار خودش تنفس خود را متوقف ساخته و اینک آغاز نموده است.
در هر حال وقوع اینگونه اعمال نمونه های زیاد دارد و تقویت اراده به وسیله تمرین اگر چه تمرین  های غیر شرعی باشد توجیه کننده تمام اعمال مزبور است.
بنابراین معجزه که کاری خلاف نوامیس طبیعت است، با توجه به اینکه پیامبران با عنایت پروردگار نمونه کامل انسان ها بوده و قوی ترین روح ها و محکم ترین اراده ها در آنان یافت می گردد؛ وقوعش بسیار سهل و آسان توجیه می شود.

منـابـع

مرتضی مطهرلی- آشنایی با قرآن جلد 1-2- صفحه 216-217

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها