جنادة بن حرث انصاری

فارسی 5189 نمایش |

از طایفه ی خزرج بود و از انصار مدینه که از مکه با خانواده ی خود امام حسین (ع) را تا کربلا همراهی کرد. برخی او را به نام جدش جنادة بن حارث خوانده اند. همسرش بحریه دختر مسعود خزرجی بود. جناده از شیعیان مخلص اهل بیت (ع) به شمار می آمد. او صبح عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و چنین رجز خواند:

انا جناد و انا ابن الحارث *** لست بخوار و لابناکث
عن بیعتی حتی یرثنی وارثی *** الیوم شلوی فی الصعید ماکث
من جناده و فرزند حارثم، ذلیل و پیمان شکن نیستم از بیعتم، تا وارثینم از پیمان شکنی ام سود برند، امروز پیکرم در خون جایگزین می شود.

او با لشگریان عمر سعد سخت جنگید و به نقل برخی مورخان - همچون مناقب ابن شهر آشوب- شانزده نفر را کشت و آن گاه خودش به شهادت رسید. بعد از او پسرش نیز که نوجوانی به نام عمروبن جناده بود به جنگ با دشمن رفت و به شهادت رسید به شرح حال او مراجعه شود.

منـابـع

شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 462

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا- صفحه 130

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها