مرز جنگ با کفار از نظر قرآن

فارسی 3372 نمایش |

در آیات 39 و 40 سوره انفال آمده: «و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة و یکون الدین کله لله»؛ «در این آیه قرآن صریحا دستور می دهد که با این کفاری که مجهزند و مال و ثروت خرج می کنند و صرف نیرو می نمایند بجنگید».(انفال /39)
«فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر»؛ با اینها بجنگید تا وقتی که دست از جنگ بردارند. (این قسمت از آیه نشان می دهد که این جنگ در مقابل مردمی است که آن مردم می جنگند) اگر آنها دست از جنگ کشیدند که بسیار خوب، یعنی شما هم دست از جنگ بکشید، خدا به کار آنها آگاه است. یعنی شما نترسید که حالا که آنها دست کشیدند ما دست نکشیم. نه، شما دست بکشید. «و ان تولوا» اما اگر حاضر نشدند دست بکشند و سرسختی نشان دادند نترسید «فاعلموا پس بدانید ان الله مولکم» خدا یاور شماست «نعم المولی و نعم النصیر» خدا حامی و یاور بسیار خوبی است.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 3- صفحه 60

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد