خالدبن ولید سردار معروف اسلام

فارسی نسخه موبایل

اسم خالدبن ولید مخزومی را وقتی شنیده اید، آن سردار معروف در دوره اسلام که تا سال ششم هفتم هجرت در زمره کافران بود و بعد مسلمان شد.
البته یک سرباز خیلی فوق العاده است بلکه فرمانده خیلی فوق العاده ای است یعنی در فرماندهی نبوغ دارد و او در جنگهایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران و روم کردند، مدتی در جنگ با ایران و مدتی در جنگ با روم فرمانده بود. فرمانده لایقی بود و خیلی از موفقیت ها مرهون لیاقت فرماندهی خالد بود.
پدر او مردی است به نام ولیدبن مغیره مخزومی. خالد و ابوجهل پسر عموها هستند. ولیدبن مغیره عموی ابوجهل هم ضمنا هست. ابوجهل را می گفتند ابوجهل بن هشام بن مغیره مخزومی، و خالد را می گفتند خالدبن ولیدبن مغیره مخزومی.


__

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 108-107

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها