جایگاه و شخصیت ولیدبن مغیره در مکه

فارسی 3673 نمایش |

ولیدبن مغیره را ریحانه قریش (گل قریش) می گفتند. قرآن در آیه ای نقل می کند: «لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم»، «می گفتند اگر هم بنا بود قرآن بر یک بشر نازل شود چرا بر تو مرد یتیم فقیر نازل شد؟» (زخرف/31).
چرا به یکی از این دو شخصیت بزرگ در این دو شهر (شخصیت بزرگ مکه و شخصیت بزرگ طائف) نازل نشد؟ مقصودشان از شخصیت بزرگ مکه همین ولیدبن مغیره بود.
چرا شخصیت بزرگ بود؟ چون خیلی پول و ثروت داشت و خیلی قبیله داشت. قوت و قدرت و جاه و پولش خیلی زیاد بود، پس شخصیت خیلی بزرگی بود. اگر یک پادشاهی از بیرون مکه وارد بشود خانه چه کسی را سراغ می گیرد؟ خانه آن بزرگترین شخصیت ها، پولدارترین و زوردارترین افراد. او کیست؟ آقای ولیدبن مغیره.
در طائف چه کسی است؟ می گفتند عروة بن مسعود ثقفی. آیا ملک و فرشته خدا خانه ولیدبن مغیره را بلد نبود، مردی به این ثروتمندی و پولداری، به این قوم و قبیله داری؛ بلد نبود به خانه او بیاید و به او نازل بشود، بعد آمد به یک مرد فقیر محروم نازل شد؟ او را ریحانه قریش می نامیدند و «وحید» هم می نامیدند یعنی یگانه، یگانه شهر خودش.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 128-127

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد