یوحنا انجیلی (حواری حضرت عیسی علیه السلام)

English فارسی 6227 نمایش |

یوحنا ابن زبدی معروف به "یوحنای حواری و یوحنای انجیلی و یوحنای الهی" صاحب یکی از اناجیل اربعه، پدرش زبدی و مادرش سالومه بود و برادرش یعقوب حواری (کبیر). گویند که مسیح به خاطر طرفداری شدید آن دو از حق، آنان را "بوآنرجس" یعنی پسران رعد لقب داده بود. مکاشفات حضرت مسیح را می نوشت و ظاهرا محبوب ترین شاگردان مسیح بوده است. برادرش یعقوب و خود و پدرش به ماهیگیری اشتغال داشتند. او مردی حلیم و مهربان بود و زمانی که حضرت مسیح به دست یهود گرفتار شد، او با پطرس، مسیح را همراهی کرد و دیگر شاگردان فرار کردند و در هنگام صلیب نمودن حضرت مسیح، او حاضر بود و صبح زود به قبر مسیح وارد شد و بعد از صعود نمودنش، هر چه او را حبس و تهدید به قتل کردند و او را تازیانه زدند، باز در اورشلیم به جرأت، مژده انجیل میداد و جان خود را در راه آن حضرت گذاشته بود.
او بر طرف راست حضرت مسیح می نشست و ظاهرا از همه حواریون، جوان تر بود. سابقا هم یکی از شاگردان یحیی تعمید (غسل تعمید) دهنده "یوحنا" بود و به ارشاد یحیی به حضرت مسیح گروید! در آخرین شام در خدمت حضرت مسیح بود و حضرت در حالت مرگ، مادرش مریم را، به او سپرد. در مجلس شورای نخستین که در اورشلیم بود، او حاضر بود. سالهای زیادی در اورشلیم سکونت داشت و همه او را یکی از ارکان کلیسا می دانستند. بعد از وفات پولس، در «افسس یا افوس» بود، در آسیای صغیر جائی که تأثیرات عظیمه شخصی و رسالتی او مبسوط گشت. احتمالا در سال 59 میلادی، دومیشان امپراطور، او را به جزیره " پطمس " تبعید کرد ولی بعد به " افسس " بازگشت و زمانی طولانی در آنجا به سر برد تا پیر و از کار افتاده شد و در سال 100 میلادی در سن 94 سالگی در گذشت و در حوالی آن شهر دفن شد. او فقط سفری به رم داشت و همان تبعیدش به «پطموس» که در بالا گفته شد به عقیده اکثریت مسیحیان، او انجیل خود را بعد از انتشار همه انجیل های دیگر، در اواخر قرن اول میلادی نوشته و هفت معجزه از 33 معجزه مسیح در انجیل «یوحنا» ذکر شده است در صورتی که سایر مصنفان انجیل، فقط یکی از آنها را ذکر کرده اند. در انجیل یوحنا، مسیح چون منادی و «شافع معین من جانب الله» و «ابن الله»، متجلی است و مطالبی را که به حیات تازه و اتحاد با مسیح و تولد نو، و قیامت و عمل روح القدس نسبت دارد، بیشتر از اناجیل دیگر ذکر می کند.

آثار
علاوه بر انجیل و کتاب مکاشفه که به او منسوب است، سه رساله دیگر هم بنام اوست.
1- مکتوب عام، برای رد غلط های لامذهب ها
2- مکتوبی که به خاتون برگزیده یا کوریه نوشته شده
3- نامه ای که به نحایوس نگاشته و از امانت و غریب نوازی او تمجید کرده است.
عموما معتقدند به این که کتاب مکاشفه و نامه های یوحنا در افسس، تخمینا در سال 96 - 97 میلادی نگارش یافته، اینها آخرین کتب عهد جدید می باشد.

منـابـع

علی اکبر دهخدا- لغت نامه دهخدا از قاموس کتاب مقدس

غلامحسین مصاحب- دائرة المعارف فارسی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها