اهمیت بهداشت جسمی در اسلام

فارسی 4599 نمایش |

پرهیز از مضرات
آیین مقدس اسلام در ضمن یک سلسله مقررات، بهداشت جسمی را به طور کافی تأمین نموده است، مانند نهی از خوردن خون و مردار و گوشت بعضی از حیوانات و غذاهای سمی و نهی از نوشیدن مسکرات و آب های ناپاک، پرخوری، ضرر زدن به بدن و دستورهای دیگری که این فصل، گنجایش تفصیل آن ها را ندارد.

حفظ نظافت
پاکیزگی، یکی از مهم ترین اصول بهداشت است. به همین سبب، در آیین مقدس اسلام اهمیت زیادی به این اصل داده شده است. اهمیتی که در اسلام به پاکیزگی داده شده، در هیچ آیین دیگری یافت نمی شود. پیامبر اکرم (ص) فرموده است: "النظافة من الایمان؛ پاکیزگی جزئی از ایمان است." (مستدرک الوسائل 16:319، ح9).
اسلام، گذشته از این که به طور عموم به نظافت و پاکیزگی امر می کند، به طور خصوص نیز به هر یک از نظافت ها توصیه می نماید، مانند چیدن ناخن های دست و پا، ستردن موهای زاید سر و بدن، شستن دست ها پیش از غذا و پس از آن، شانه زدن مو، مضمضه و استنشاق، روزی چند بار مسواک کردن، جاروب کردن خانه، پاکیزه نگاه داشتن راه ها و در خانه ها و زیر درخت ها و مانند این ها.
اسلام، گذشته از این دستورها، عبادت هایی تشریع کرده که توأم با پاکیزگی و نظافت دایمی است، مانند پاک کردن بدن و لباس از نجاست ها و روزی چند مرتبه وضو برای نماز و غسل های گوناگون برای نماز و روزه.

مضمضه و مسواک
دهان انسان که مجرای غذا می باشد به واسطه تناول غذا، آلوده می شود و ریزه های غذا در بن دندان ها و سطح زبان و سایر جاهای دهان باقی می ماند و در نتیجه، داخل دهان، آلوده و بدبو می گردد و گاهی به وسیله تخمیرات و فعل و انفعالات شیمیایی که در میان خرده های غذا انجام می گیرد، مواد سمی به وجود می آید و با غذا آمیخته شده، وارد معده می شود. علاوه بر این، تنفس چنین شخصی در میان یک جمع موجب فساد هوای آن مجمع شده، دیگران را می آزارد. از این رو، شرع مقدس اسلام به مسلمانان دستور داده است که هر روز (مخصوصا پیش از هر وضو) دندان های خود را مسواک کنند و با آب تمیز، مضمضه کرده، دهان خود را از آلودگی پاک نمایند.

استنشاق
تنفس، از ضروریات زندگی انسان است و غالبا هوایی که در منطقه های مسکونی انسان می باشد از گرد و غبار و کثافات خالی نیست و البته تنفس با چنین هوایی برای دستگاه تنفس ضرر دارد. برای پیش گیری از این ضرر، خدای مهربان در درون بینی انسان موهایی زاید رویانیده که نمی گذارد گرد و غبار به شش ها برسد. با این حال، گاهی به واسطه آن که گرد و غبار در بینی جمع می شود، موهای بینی از انجام کامل وظیفه خود باز می ماند، از این جهت در شرع اسلام دستور داده شده که مسلمانان روزی چند مرتبه پیش از وضو، استنشاق کنند و به واسطه کشیدن آب پاک به بینی خود، بهداشت مربوط به تنفس خود را حفظ نمایند.

منـابـع

آقای علامه طباطبایی- کتاب اصول عقاید و دستورات دینی 1-4- صفحه 84 و 85

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها