روزبهان بقلی فسائی (شیخ شطاح)

English فارسی 5288 نمایش |

نام: شیخ صدرالدین ابو محمد روزبهان بن ابی نصر دیلمی فسایی (فسوی) شیرازی روزبهان بقلی فسائی
جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۵۵۲ - ۶۰۶) قمری
محل تولد: ایران - فارس - فسا
شهرت علمی و فرهنگی: صوفی

توضیحات
معروف به شیخ شطاح. در شیراز تربیت یافت و جامع علوم ظاهری و باطنی بود. وی دکانی داشت که در آن بقل می فروخت و به همین مناسبت به بقلی معروف شد و نیز به علت داشتن شط حیات زیاد به شیخ شطاح معروف شد. وی با شیخ ابوالنجیب سهروردی در شنیدن صحیح بخاری در مرز اسکندریه شریک بوده است. او خرقه از شیخ سراج الدین محمود بن خلیفه بن عبدالسلام بن احمد گرفته، چندی نزد فقیه ارشد الدین نیریزی شاگردی کرده است.

علاوه بر این پنجاه سال در مسجد جامع عتیق مردم را موعظه و ارشاد می کرد. از مشایخی که در محضر وی حاضر می شدند، علی لالا و بهاء الدین یزدی و ابوالحسن کرد و شیخ ابوالقاسم خاوی و ابوالفتح نیریزی می باشد. از وی بیست و هشت تصنیف در تفسیر، فقه، حدیث، اصول و تصوف به جا مانده است. از جمله: "عبهرالعاشقین"؛ "حقایق الاخبار"؛ "العقائد"؛ "مشرب الارواح"؛ "لوامع التوحید"؛ "رسالهٔ النفس فی روح القدس"؛ "لطائف الایمان فی تفسیر القرآن"؛ "شرح شطحیات"؛ "الموشح فی مذاهب الاربعهٔ"، "عرائس البیان فی حقایق القرآن"؛ "الانوار فی کشف الاسرار"؛ "سیر ارواح"؛ "صفوهٔ مشارب العشق".

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها