شیوه مبارزات ائمه اطهار (ع)

فارسی 3177 نمایش |

همه ائمه اطهار (ع) به استثنای وجود مقدس حضرت حجت (عج)، شهید از دنیا رفته اند، هیچکدام از آنها با مرگ طبیعی و با اجل طبیعی و یا با یک بیماری عادی از دنیا نرفته اند. در اصطلاح، "شهید" لقب وجود مقدس امام حسین (ع) است و ما معمولا ایشان را به عنوان لقب "شهید" می خوانیم: الحسین الشهید. همان طور که لقب امام صادق (ع) را می گوئیم: جعفر الصادق و لقب امام موسی بن جعفر را می گوئیم: موسی کاظم، لقب سید الشهداء، "الحسین الشهید" است. ولی این بدان معنی نیست که در میان ائمه ما تنها امام حسین (ع) است که شهید است. اگر ما به حضر ت سیدالشهداء (ع) می گوئیم: "الشهید" معنایش این نیست که ائمه دیگر ما شهید نشده اند.

اینجا این سخن به میان می آید که سایر ائمه چرا شهید شدند؟ آنها که تاریخ نشان نمی دهد که در مقابل دستگاههای جور زمان خودشان قیام کرده و شمشیر کشیده باشند. آنها که ظاهر سیره شان نشان می دهد که روششان با روش امام حسین (ع) متفاوت بوده است. بسیار خوب، امام حسین (ع) شهید شد، چرا امام حسن (ع) شهید بشود؟ چرا امام سجاد (ع) شهید بشود؟ چرا امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) شهید بشوند؟ و همین طور سایر ائمه. جواب این است: اشتباه است اگر ما خیال بکنیم روش سایر ائمه با روش امام حسین (ع) در این جهت اختلاف و تفاوت داشته است. برخی اینطور خیال می کنند، می گویند: در میان ائمه، امام حسین (ع) بنایش بر مبارزه با دستگاه جور زمان خود بود ولی سایر ائمه این اختلاف را داشتند که مبارزه نمی کردند. اگر این جور فکر بکنیم سخت اشتباه کرده ایم. تاریخ خلافش را می گوید و قرائن و دلایل همه بر خلاف است. بله، اگر ما مطلب را جور دیگری تلقی بکنیم که همین جور هم هست، هیچ وقت یک مسلمان واقعی، یک مؤمن واقعی تا چه رسد به مقام مقدس امام امکان ندارد که با دستگاه ظلم و جور زمان خودش سازش کند و واقعا بسازد، یعنی خودش را با آن منطبق کند، بلکه همیشه با آنها مبارزه می کند. تفاوت در این است که شکل مبارزه فرق می کند. یک وقت مبارزه علنی است، اعلان جنگ است، مبارزه با شمشیر است.
این یک شکل مبارزه است و یک وقت، مبارزه هست ولی نوع مبارزه فرق می کند. در این مبارزه هم کوبیدن طرف هست، لجنمال کردن طرف هست، منصرف کردن مردم از ناحیه او هست، علنی کردن باطل بودن او هست، جامعه را بر ضد او سوق دادن هست، ولی نه به صورت شمشیر کشیدن. این است که مقتضیات زمان در شکل مبارزه می تواند تأثیر بگذارد. هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمی تواند تأثیر داشته باشد که در یک زمان سازش با ظلم جایز نباشد ولی در زمان دیگر سازش با ظلم جایز باشد. خیر، سازش با ظلم هیچ زمانی و در هیچ مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست، اما شکل مبارزه ممکن است فرق کند. ممکن است مبارزه علنی باشد، ممکن است مخفیانه و زیر پرده و در استتار باشد. تاریخ ائمه اطهار عموما حکایت می کند که همیشه در حال مبارزه بوده اند. اگر می گویند مبارزه در حال تقیه (مقصود سکون و بی تحرکی نیست).
تقیه از ماده "وقی" است، مثل تقوا که از ماده "وقی" است. تقیه معنایش این است: در یک شکل مخفیانه ای، در یک حالت استتاری از خود دفاع کردن، و به عبارت دیگر سپر به کار بردن، هر چه بیشتر زدن و هر چه کمتر خوردن، نه دست از مبارزه برداشتن، حاشا و کلا. روی این حساب است که ما می بینیم همه ائمه اطهار این افتخار را آری این افتخار را، دارند که در زمان خودشان با هیچ خلیفه جوری سازش نکردند و همیشه در حال مبارزه بودند. شما امروز بعد از هزار و سیصد سال و بیش از هزار و سیصد سال، یا برای بعضی از ائمه اندکی کمتر: هزار و دویست و پنجاه سال، هزار و دویست و شصت سال، هزار و دویست و هفتاد سال، می بینید خلفایی نظیر عبدالملک مروان (از قبل از عبدالملک مروان تا عبدالملک مروان، اولاد عبدالملک، پسر عموهای عبدالملک، بنی العباس، منصور دوانیقی، ابوالعباس سفاح، هارون الرشید، مأمون و متوکل)، از بدنام ترین افراد تاریخند. در میان ما شیعه ها که قضیه بسیار روشن است، حتی در میان اهل تسنن، اینها لجنمال شده اند. کی اینها را لجنمال کرده است؟ اگر مقاومت ائمه اطهار در مقابل اینها نبود، و اگر نبود که آنها فسق ها و انحرافهای آنان را بر ملا می کردند و غاصب بودن و نا لایق بودن آنها را به مردم گوشزد می نمودند، آری اگر این موضوع نبود، امروز ما هارون و مخصوصا مأمون را در ردیف قدیسین می شمردیم. اگر ائمه، باطن مأمون را آشکار نمی کردند و وی را معرفی کامل نمی نمودند، مسلم او یکی از قهرمانان بزرگ علم و دین در دنیا تلقی می شد .به هر حال طبق مقتضیات زمانی شکل و شیوه مبارزه ائمه مختاف بوده است. یکی مانند اباعبدالله الحسین با قیام مسلحانه یکی مانند امام حسن (ع) با صلح و یکی مانند امام سجاد (ع) با دعا و نیایش و برخی با تقیه و ائمه دیگر به شیوه های مختلف با ظلم و جور مبارزه نموده اند و در این راه شهید شده اند.

منـابـع

مرتضی مطهری- سیری در سیره ائمه اطهار- صفحه 151-147

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد