کتاب اطیب البیان فی تفسیر القرآن

فارسی 8120 نمایش |

تفسیری از قرآن مجید به زبان فارسی، در 14 جلد که جلد اول آن سال 1341 شمسی تمام شده و بقیه مجلدات آن، بعد از سال 1341 به اتمام رسیده است. این کتاب تفسیر، شامل تفسیر تمام قرآن بر پایه اصول اعتقادی شیعه و بر مبنای احادیث و روایات شیعه است. نویسنده آن، حاج سید عبدالحسین طیب می باشد. به گفته وی نگارش این تفسیر به دستور امام هشتم شیعیان حضرت رضا (ع) و امام دوازدهم حضرت مهدی (عج) در خواب بوده که به او داده شده است. در مقدمه این تفسیر، 10 مطلب طی 12 گفتار برای بصیرت خواننده در قرائت کتابهای تفسیر قرآن، از مؤلف آمده است که عبارتست از:
1- فضیلت قرآن و وجوب تمسک به آن
2- عدم تحریف قرآن و توجیه اخبار تحریف
3- تفسیر قرآن و روش مفسران و کتابهای تفسیری
4- اختلاف قرائات و تحقیق کلام در کتابت قرآن
5- فضیلت قرآن در حفظ و یاد گرفتن و یاد دادن قرآن
6- اعجاز قرآن و وجوه آن
7- وجوب احترام قرآن و حرمت و هتک آن
8- شفاعت و خصومت قرآن و بحث مختصری درباره شفاعت
9- کیفیت نزول قرآن و مراتب نزول
10- استعاذه و حقیقت آن، بحثی راجع به مستعیذ و مستعاذبه و مستعاذمنه

منـابـع

سید عبدالحسین طیب- اطیب البیان فی تفسیر القرآن

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها