عبدالقیس

فارسی 4127 نمایش |

طایفه و قبیله عبدالقیس یا عبدقیس از قبایل قدیم عرب در تهامه در عربستان شرقی که شاخه ای از قبیله «ربیعه» است. این طایفه از ذریه "عبدالقیس بن افصی بن.... ربیعة بن نزار بن معدبن عدنان" است. عبدالقیس نام قبیله به معنی بنده قیس (از بت های عرب جاهلی) می باشد نه اینکه اسم کسی باشد. وطن اصلی آنها در زمان جاهلیت «تهامه» بود و بعدا به دو منطقه بزرگ عربستان یکی «بحرین» و یکی «ساحل قطیف» مهاجرت کردند و این بحرین، ناحیه ای است که از قرن دهم میلادی به «الاحساء» معروف شده است و اکنون جزء استان های عربستان است. در سال های بعد به علت اینکه این طایفه جمعیت زیادی پیدا کردند عده ای به عمان و بعضی دیگر به سواحل ایران کوچ کردند. عبدالقیس در سال 9 هجری دعوت پیغمبر اسلام را به گرمی قبول کرده و اسلام آوردند و نماینده آنان به خدمت پیغمبر رسید و حضرت اوامر و نواحی چهارگانه ای به آنان اعلام و اسلامشان را پذیرفت.

عبدالقیس بعد از اسلام
همراه با فتوحات مسلمین، عبدالقیس مهاجرت تازه ای به کوفه کردند و در زمان عمربن خطاب، محله ای را به خود اختصاص دادند و مسجدی بنا کردند و با قبیله «بنی جمراء» که از تبار ایرانی بودند هم پیمان شدند. بنی عبدالقیس، از قبائل شیعه بودند و با امیرالمومنین علی (ع) بیعت کردند و در جنگ جمل شرکت کردند و بسیار شجاعانه جنگیدند. در جنگ صفین، همراهی علی (ع) کرده و حضرت "صعصعة بن صوحان" را فرمانده سپاه آنها کرد و نیز جنگ های خونینی با خوارج نمودند. عبدالقیس در لشکرکشی مسلمانان به موصل و خراسان، شرکت داشتند، جنگجویان آنها در خراسان در سال 96 هجری قمری، چهار هزار نفر بودند. این طایفه در سیاست و حکومت منطقه های فتح شده نقش عمده ای نداشتند و عموما در هر محل به آداب محیط مأنوس می شدند.

آثار تاریخی عبدالقیس
مورخین مساجد زیادی را در ممالک اسلامی به نام "عبدالقیس" نقل کرده اند از جمله مسجدی در شهر جوانه در سرزمین «احساء» یکی از مراکز شیعه نشین در آن سوی خلیج فارس. اهمیت این مسجد در اینست که اولین نماز جمعه در عالم اسلامی بعد از مسجد نبوی در آنجا بر پا شد. آثار این مسجد تاکنون باقی است.

برخی از بزرگان عبدالقیس
از این سلسله، شیعیان کثیری از علما و شعرا و محدثین بزرگی برخاسته اند از جمله: از روات حدیث 1- امیة بن علی قیسی، از اصحاب امام صادق (ع) که مؤلفاتی نیز داشت. 2- احمدبن هلال، که قمی در تفسیرش از او روایت می کند. 3- محسن بن احمد قیسی، از اصحاب امام رضا (ع) که او نیز از روات حدیث بود.

منـابـع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

دایرة المعارف فارسی

دایرة المعارف تشیع به نقل از: الاغانی- تاریخ ابن خلدون- تاج الفروس- جهره انساب العرب و چند منبع دیگر

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها