شبث ابن ربعی

فارسی 7102 نمایش |

شبث بن ربعی از چهره های متلون تاریخ، ابتدا از یاران امیرالمؤمنین علی (ع) و در آخر کارش از دشمنان اهل بیت (ع) و از قاتلین حسین بن علی (ع) و..... او از طائفه «بنی تمیم» و از شخصیت های معروف کوفه بود. سال 36 هجری قمری از یاران علی بن ابیطالب در بین فرماندهان علی (ع) و در کنار "مالک اشتر و حجربن عدی" و قبل از جنگ صفین از طرف علی (ع) همراه "عدی بن حاتم" نزد معاویه رفت و با او سخنانی گفت و او را دعوت به اطاعت از امیرالمؤمنین (ع) کرد. در جنگ صفین، در رکاب علی (ع) و فرماندهی جناح چپ سپاه علی ابن ابیطالب را داشت. ولی در جنگ با خوارج در مسیر حرکت حضرت به طرف «نهروان» او و اشعث بن قیس و عمروبن حریث از اطاعت حضرت بیرون رفته و دیگران را باز داشتند و به خوارج پیوستند. آنها در یک تفریح دوستانه بطور مسخره، یک سوسمار را دست به دست داده و می گفتند با علی (ع) بیعت کردیم. علی از اینکار زشت و از آینده آنها خبر داد و گفت به خدا قسم شما دو نفر (اشاره به عمروبن حریث) با فرزندم حسین خواهید جنگید. بر ضد عثمان شورید ولی بعدا توبه کرد و بعد از قتل عثمان نامه ای به معاویه نوشت و او را متهم به کوتاهی در حمایت از عثمان نمود و نوشت که: «تو دوست داشتی تا عثمان کشته شود و آن را بهانه قرار دهی و وقتی معاویه درخواست داشت تا عمار یاسر را به عنوان قاتل عثمان در اختیار او قرار دهد، شبث به عنوان نماینده امام با او محاجه و اعتراض کرد.

شبث بن ربعی در جای دیگر تاریخ
شبث از جمله کسانی است که در واقعه عاشورا به امام حسین (ع) نامه نوشتند و حضرت را به کوفه دعوت کردند. روز عاشورا نیز امام حسین (ع) در اولین سخنرانی مفصل خود که خطاب به کوفیان داشت، از او نام برد و فرمود: «یا شبث بن ربعی و یا.... مگر شما به من ننوشتید که... الی آخر!» شبث در این واقعه فرمانده نیروهای پیاده لشگر دشمن (عمر سعد) در کربلا بود و در قتل حسین بن علی شرکت داشت. بعد از واقعه عاشورا به شکرانه کشته شدن حسین، مسجدی را در شهر کوفه تجدید بنا کرد. او بعدا همراه مختار ثقفی به خونخواهی حسین (ع) در آمد و رئیس پلیس مختار شد، سپس در کشته شدن مختار حضور داشت.
سرانجام این مرد خبیث در سن هشتاد سالگی در کوفه از دنیا رفت.

منـابـع

رسول جعفریان- تاریخ خلفا

جعفر سبحانی- فروغ ولایت

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها