کتاب ولایت فقیه (رهبری در اسلام)

English فارسی 2934 نمایش |

این کتاب یکی از آثار و تألیفات ارزشمند آیة الله عبدالله جوادی آملی است. این کتاب بخش دوم مبحث ولایت است که در سال 67-66 طبق برنامه شورای محترم مدیریت حوزه علمیه قم تدریس شده است و مجموعه 14 درس در موضوع ولایت فقیه، رهبری در اسلام است. مقدمه کتاب به قلم استاد جوادی آملی بوده و ایشان در این اثر خود از آیات قرآنی وفور استفاده کرده اند.

معرفی اجمالی نویسنده:
آیة الله عبدالله جوادی آملی در سال 1312 هـ.ش در شهر آمل به دنیا آمد. پدر و جد ایشان از مبلغین اسلام و ارادتمندان به آستان ولایت بوده اند. آیة الله جوادی آملی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی در سال 1325 وارد حوزه علمیه آمل شدند و تا سال 1329 در آن شهر به تحصیل علم پرداخت و پس از آن عازم حوزه علمیه مشهد شد، ولی چون طلاب آنجا نسبت به علمای بزرگ مشهد تکریمی نداشتند، آنجا را ترک گفته و وارد حوزه علمیه تهران شد. ایشان با ورود به مدرسه مروی به خواندن رسائل و مکاسب اشتغال یافتند و پس از آن به فراگیری کفایة الاصول و علوم عقلی و نقلی پرداختند و پس از 5 سال عازم حوزه علمیه قم شدند و تاکنون در آنجا حضور داشتند. یکی از خدمات فرهنگی ایشان تأسیس مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء در سال 1372 است. ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری در دوره های اول و دوم عضویت داشتند و همچنین یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده اند و هم اکنون امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را بر عهده دارند. از اساتید و دوستان ایشان می توان به آیة الله عزیزالله طبرسی، میرزامهدی محی الدین الهی قمشه ای، آیة الله بروجردی، امام خمینی (ره) و علامه سید محمدحسین طباطبایی و... اشاره کرد. ایشان آثار و تألیفات بسیاری دارند از جمله: تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، رحیق مختوم، اسرارالصلوة، صهبای حج، ولایت فقیه و...

ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل یک مقدمه و 14 درس است:
1- درس اول: ولایت به معنای حکومت و رهبری، ولایت و سرپرستی خداوند سبحان و...
2- درس دوم: برنامه ها و ویژگی های حکومت اسلامی و...
3- درس سوم: حکومتهای جاهلی و تبعیت از هوی، برنامه ها و ویژگی های حکومتهای جاهلی و...
4- درس چهارم: ضرورت عصمت اولی الامر، انتصاب معصوم از طرف خداوند سبحان و...
5- درس پنجم: ولایت تشریعی، قلمرو ولایت و حکم حکومتی و حکم ثانوی و...
6- درس ششم: ولایت فقیه، درجات ولایتهای اعتباری و جعل وکالت و...
7- درس هشتم: اصلی اولی در مورد ولایت فقیه، حدود رابطه فقیه با مردم و...
8- درس هشتم: دلایل ولایت فقیه و اقسام آن و....
9- درس نهم: دلیل عقل بر ولایت فقیه، ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی و....
10- درس دهم: ضرورت به خداوند و ضرورت از خداوند و...
11- درس یازدهم: شبهه معاوضه به برخی از عمومات شرعی و شبهه نقص برهان عقلی و دفع آن و...
12- درس دوازدهم: شبهه در ضرورت ولایت در عصر غیبت و...
13- درس سیزدهم: دلایل نقلی و شرایط عقلی ولایت فقیه و انتصابی بودن امامت و رهبر و...
14- درس چهاردهم: تشخیص امام و میثاق بر امامت، خبرگان و تشخیص انتصاب و انعزال و...
این کتاب در سال 1368 توسط مرکز نشر فرهنگی رجاء منتشر شده است.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- ولایت فقیه، رهبری در اسلام

نرم افزار اسراء (زندگینامه استاد)

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها