ادهم عبدی بصری (اَدهَم عَبدی بَصری)

فارسی 3646 نمایش |

دانشمند از جان گذشته
از دانشمندان و بزرگان شیعه در شهر بصره بود. پدرش امیه ی عبدی بصری از اهالی مدینه و از اصحاب رسول الله بود که بعدا به بصره مهاجرت کرد. منسوب بود به طایفه ی عبدالقیس و از اعراب عدنانی. ادهم از جمله علمایی بود که در جلسات علمی که در منزل ماریه دختر منقذ از زنان مشهور شیعه در بصره، برگزار می شد، شرکت می کرد. در جریان قیام حسینی وقتی عبیدالله ابن زیاد از نامه نگاری مردم با امام حسین (ع) و حرکت آن حضرت به سوی شهر کوفه با خبر شد، دستور داد نگهبانان از دروازه های بصره مراقبت کنند تا مبادا کسی برای یاری حسین بن علی (ع) از بصره خارج نشود، ادهم همراه چند نفر از دوستانش از جمله یزید بن ثبیط و پسرانش، مشتاقانه و مخفیانه از بصره بیرون رفت و در جایی به نام ابطح، نزدیک مکه، به کاروان امام حسین (ع) پیوست و همراه آنان به کربلا رفت. البته برخی مورخین می نویسند او در کربلا به امام (ع) پیوسته است. ادهم عبدی بصری در نخستین حمله ی لشگر عمر سعد، پیش از ظهر عاشورا به شهادت رسید. ابن شهر آشوب در کتاب خود (مناقب)، ادهم بصری را از موالیان امام حسین بن علی (ع) دانسته است.

توضیح: او را "ادهم بصراوی" نیز گفته اند.

منـابـع

موسوعة الامام الحسین (ع)

میرزا خلیل کمره ای- عنصر شجاعت

دائرة‌المعارف تشیع به نقل از: اعیان الشیعه، مقتل الحسین، وسیلة الدارین، و...

جواد محدثی- فرهنگ عاشورا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها