جهاد و شهادت یکی از اسباب ورود به بهشت در قرآن

فارسی 1473 نمایش |

درباره اوصاف بهشتیان آیات فراوانی در قرآن مجید وارد شده که در مجموع صفات و اعمالی که انسان را به بهشت می رساند و او را در آن جایگاه رفیع و والا جای می دهد، کاملا مشخص می سازد، و دیدگاه اسلام را در مسأله نجات و سعادت ابدی و تکامل بشر روشن می کند. هر کس مختصر آشنائی با منطق قرآن و اسلام داشته باشد می داند مقام مجاهدن و شهیدان در اسلام فوق العاده  والا است، قرآن با صراحت وعده بهشت را به این گروه ایثارگر داده است، از جمله در آیه 11 توبه می فرماید: «خداوند ازمومنان جانها و اموالشان را خریداری می کند که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد ( به این گونه که) در راه خدا پیکار می کنند، می کشند و کشته می شوند، این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ( سه کتاب بزرگ آسمانی) آمده، و چه کسی نسبت به عهدش از خدا وفادارتر است، حال که چنین است بشارت باد برشما به خاطر معامله ای که با خدا کرده اید، و این پیروزی بزرگی است» ( ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون و عدا علیه حقا فی التورا و الانجیل و القران و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم) ( توبه 111).

همین معنی در آیات 20 و 21 و 88 و 89 سوره توبه و 12 صف و 142 آل عمران آمده است. و راستی این نجات بی نظیر و بی مانندی  است: خریدار خداوند، فروشندگان مومنان مجاهد، متاعی که خریداری می شود، جانها و اموالی است که خداوند خودش به آنها بخشیده، بهائی که برای آن پرداخته می شود، بهشت جاویدان، و سند این معامله، سه کتاب بزرگ آسمانی است، و به دنبال همه اینها تبریکی است که این خریدار به این فروشنده می گوید! چه تعبیرات زیبا و دلنشینی؟ و چه معامله پرسودی؟ در برابر یک متاع زود گذر و ناپایدار چه بهای پر برکت و جاودانی با چه لطف و محبتی که در این معامله از سوی خدا ابراز شده؟!  لذا در حدیثی می خوانیم: هنگامی که آیه فوق نازل شده پیامبر(ص) در مسجد بود آیه را با صدای بلند تلاوت فرمود و مردم تکبیر گفتند: مردی از انصار خدمت پیامبر (ص) آمد و پرسید راستی همین آیه بود که نازل شد؟ پیامبر(ص) فرمود آری، مرد انصاری (از روی خوشحالی) گفت: "بیع ربیح لانقیل و لا نستقیل" «معامله ای است بسیار پرسود، نه تقاضای فسخ آن را خواهیم کرد و نه فسخ آن را می پذیریم». 

آن بیع را که روز ازل با تو کرده ایم

                                                           هرگز در آن حدیث اقاله نمی رود

ضمنا از آیه فوق استفاده می شود که نه تنها شهیدان را خدا، بلکه پیروزمندان در جهاد نیز مشمول چنین معامله ای با خدا هستند، همین قدر که جان خود را در طبق اخلاص گذارده و به میدان جهاد می آورند مصداق معامله با خدا است، و اینکه «یقتلون» (دشمن را می کشند) مقدم بر «یقتلون» ( خود آنها شهید می شوند) شده است، دلیل بر این است که هدف اصلی در هم کوبیدن دشمن است نه شهادت! بنابراین شهادت مقام والائی است که در این مسیر عائد گروهی از سعادتمندان می شود، اما هرگز جهاد به منظور نیل به شهادت انجام نمی شود، یا به تعبیر روشنتر شهادت هدف نیست، بلکه گذرگاهی است در راه هدف.

منـابـع

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن- جلد 6- صفحه 197 و صفحه 203 تا 204

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها