ارزش جهاد از دیدگاه روایات

فارسی 478 نمایش |

در احادیث و روایات ائمه علیهما السلام از عظمت و ارزش جهاد و مجاهدان سخن فراوان به میان آمده است که محققان عالی مقام اسلامی آنها را به صورت کتابهای مستقلی تدوین نموده اند که ما به ذکر نمونه هایی از آنها اکتفا می کنیم:

پیغمبر عالیقدر اسلام فرمود: همه نیکیها در شمشیر و زیر سایه شمشیر قرار دارد و پایداری اجتماع بوسیله شمشیر است و شمشیرها کلید های بهشت و دوزخ است. همچنین فرمود: بهترین عمل مومن، جهاد در راه خداست، و فرمود: آگاه باشید که جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آنرا به روی دوستان خود گشوده است.

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که پیامبر فرمود: پایه اسلام نماز است و فرع آن زکوة و بلندترین نقطه آن جهاد در راه خداست. همچنین فرمود: همه نیکیهای بنی آدم را فرشتگان به شمارش در می آورند جز حسنات مجاهدان را که از دانستن  ثواب آن عاجزند، و در مورد دیگر می فرماید: مجاهدان در راه خدا راهنمایان اهل بهشتند.

علی علیه السلام در ارزش جهاد می فرماید: «جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند آنرا به روی بندگان خاصش گشوده و آن پوششی است که در دنیا انسان را از شر دشمن و در آخرت از آتش سوزان جهنم حفظ می کند و زره محکم الهی است که انسان را از خطرات مصون می دارد. پس هر که جهاد را ترک کرده و در اجرای آن کوشش ننماید خداوند او را لباس ذلت و خواری در دنیا و آخرت پوشانده و بلاء و فتنه ی دشمنان متوجه او خواهد شد، و به مذلت و خواری گرفتار می شود، و بر دل او مهر بی خردی زده می شود، و در اثر ترک جهاد، حق از او رو گردانده شود، و همچنین از انصاف و عدالت و دادگستری منع شود؛ و در مورد دیگر میفرماید: برترین وسیله تقرب بسوی خداوند سبحان، پس از اعتراف به یگانگی خدا و رسالت پیامبرش، جهاد و جنگیدن با کفار و دشمنان دین در راه خدا است که سبب بلندی و رکن اعظم اسلام است. 

منـابـع

ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 207 تا 209

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها