نگاهی به افراد مورد لعن خداوند در قرآن کریم

فارسی 1099 نمایش |

راغب اصفهانی در معنای واژه «لعن» می نویسد: لعن به معنای راندن و دور ساختن از روی خشم و غضب است. لعن خدا در آخرت به صورت عقوبت و کیفر نمایان می شود و در دنیا به معنی بریدن از رحمت و توفیق خداوند است و اگر لعنت از ناحیه مردم باشد  به معنای نفرین به یکدیگر است.

پرسش

کسی که مورد لعن خدا قرار می گیرد چه عواقب شومی در پیش خواهد داشت؟

پاسخ

قرآن کریم در این باره قاطع و صریح چنین پاسخ می دهد: «و من یلعن الله فلن تجد له  نصیرا» (سوره نساء / آیه 52کسی را که خدا لعنت کند هرگز برای او یار و مددکاری نخواهی یافت. و در جای دیگر می فرماید: «و من یحلل علیه غضبی فقد هوی» (سوره طه / آیه 81هرکس که غضبم بر او وارد شود قطعا سقوط می کند (خوار و هلاک می شود.)

لعنت شدگان کیانند؟

خداوند متعال در قرآن مجید افراد و گروه های بسیاری را مورد لعن قرار داده که آنها را به ترتیب اهمیت بازگو می کنیم.

1. منافقان: نخستین گروه از لعنت شدگان در قرآن منافقان هستند که می فرماید: «وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفارنار جهنم خالدین فیها هی حسبهم و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم» (سوره توبه /آیه68خداوند به مردان و زنان منافق و کافران وعده آتش  دوزخ داده است. جاودانه در آن خواهند ماند، همان برای آنها بس است که خدا آنها را از  رحمتش دور ساخته و عذاب جاوید برای آنان است.

2. مشرکان: دومین گروه مشرکان هستند که می فرماید: «و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله  ظن السوء علیهم دائره السوء و  غضب الله علیهم و لعنهم و أعد لهم جهنم  و سائت مصیرا» (سوره فتح / آیه 6و نیز خدا خواست تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان سوء می برند عذاب و کیفر دهد. حوادث سوئی که برای مومنان انتظار می کشند تنها برخودشان نازل  می شود و خداوند بر آنها غضب کرده و آنان را از رحمت خود دور ساخته و جهنم را برایشان آماده کرده است، و چه بد سرانجامی است.

3. کافران: سومین دسته از کسانی  که مورد لعن خدا قرار گرفته اند کافرانند که میفرماید: «إن الذین کفروا و ماتوا وهم کفارا اولئک علیهم لعنه الله و الملائکه و الناس أجمعین» (سوره بقره/آیه 161)، کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آن ها باد.

4. فساد کنندگان در زمین: چهارمین گروه، مفسدین فی الارض هستند که می فرماید: «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به  أن یو صل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار» (سوره رعد/ آیه 25و آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور برقراری آن را داده می گسلند و در روی زمین فساد  می کنند، لعنت خدا و بدی و مجازات سرای آخرت از آن ایشان است.

5. قوم یهود: پنجمین گروه قوم یهود هستند که درباره شان می فرماید: «و قالت الیهود یدالله مغلوله غلت أیدیهم و لعنوا بما قالوا» (سوره مائده /آیه64یهود گفتند دست خدا به زنجیر بسته است. دست هایشان بسته باد! و به خاطر این گفتار مورد لعن و نفرین واقع شدند.

6.مرتدان: ششمین گروه از لعن شدگان مرتدان ( آنها که اسلام را پذیرفته و سپس از اسلام بازگردند) هستند، که می فرماید: «کیف یهدی الله قوما کفروا بعد إیمانهم و شهدوا أن الرسول حق و جاءهم البینات و الله یهدی القوم الظالمین. أولئک جزاوهم أن علیهم لعنه الله و الملائکه و الناس أجمعین» (سوره آل عمران/ آیات 87-86چگونه خداوند هدایت کند گروهی را که بعد از ایمان آوردن و گواهی دادن به حقانیت رسول و در حالی که نشانه های روشن برای آنها آمد، کافر شدند؟ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نخواهد کرد. کیفر آنها این است که لعن خداوند و فرشتگان و مردم همگی برآنها باد.

7. شیطان: شیطان نیز از مطرود شدگان درگاه الهی است که در جای جای قرآن مورد لعنت الهی قرار گرفته است. خدای متعال می فرماید: «إن یدعون من إلا إناثا و إن یدعون إلا شیطانا مریدا. لعنه الله» (سوره نساء / آیات 118-117آنها غیر از خدا تنها بت هایی را می خوانند که اثری ندارند و یا فقط شیطان سرکش ویرانگر را می خوانند که خداوند او را از رحمت خویش دور ساخته است.

و در مورد دیگر به شیطان خطاب می کند: «و ان علیک  لعنتی الی یوم الدین» (سوره ص/ آیه 78و حتما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود.

و در جای دیگر می فرماید: «و ان علیک اللعنه الی یوم الدین» (سوره حجر /آیه 35و لعنت (دوری از رحمت حق( بر تو خواهد بود تا روز قیامت.

8. کسانی که خدا و رسول را آزار می دهند: گروه دیگری که مورد لعن خدا قرار گرفته اند کسانی هستند که خدا و رسول را آزار می دهند و قرآن در مورد آن ها می فرماید: «إن الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخره و آعدلهم عذابا مهینا» (سوره احزاب/ آیه 57آنها که خدا و پیامبرش را ازار می دهند خداوند آنها را از رحمت خود در  دنیا و آخرت دور ساخته و برای آنان عذاب خوارکننده ای آماده کرده است.

9. دروغگویان: گروه دیگری که مورد لعن خدای متعال واقع شده اند دروغگویانند.

«....فنجعل لعنت الله علی الکاذبین» (سوره آل عمران/آیه61آنگاه لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار می دهیم.
و در آیه لعان می فرماید: «...أن لعنه الله علیه  ان کان من الکاذبین» (سوره نور/آیه 7به راستی لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد.

در این آیات، دروغگویان در ردیف اقشاری هم چون کافران، مشرکان، منافقان، فساد کنندگان در زمین، یهودان، مرتدان و ایذاکنندگان خدا و رسول قرار گرفته اند و این خود دلیل بر عظمت این گناه است، اما متاسفانه برخی از مردم به سادگی با آن برخورد می کنند و هنوز کاملا به حقیقت نرسیده اند. اینان اگر در آیات مذکور به خوبی تدبر و تأمل کنند، خواهند دریافت که دروغ از دیدگاه قرآن مجید بسیار زشت و ناپسند است تا جایی  که انسان را از مقام شامخ انسانی و ملکوتی تنزل داده و در ردیف شیاطین قرار میدهد و ای کاش انسان ها تعالیم نورانی و آسمانی قرآن را فرا راه خویش نهاده و در پرتو آن از ضلالت و گمراهی رهایی می یافتند.

منـابـع

محمدرضا مهدوی کنی- نقطه های آغاز در اخلاق عملی- از صفحه 286 تا 291

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها