نامه ای به خط مبارک امام حسن عسکری (ع) درباره عظمت ائمه

فارسی 1527 نمایش |

چند جمله از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی ( رضوان الله  علیه) در "المراقبات" خود نقل کرده، بصورت مکتوبی که به خط مبارک خود امام علیه السلام نوشته شده به دست آمده است و قسمتی از آن مکتوب، این است:

(قد صعدنا ذری الحقائق بأقدام النبوة و الولایة)، «ما با گام های نبوت و ولایت به بلندترین قله های حقایق صعود کرده ایم».

این نشان می دهد که همه ی کمالات نبوت در وجود اقدس امامان علیهم السلام جمع است و تمام حقایق که همه ی انبیاء علیهم السلام داشته اند، درجه ی اعلای آن را امامان علیه السلام داشته اند ولی برای حفظ احترام مقام خاتمیت نبوت، در وجودشان بروز و ظهوری نداشته است. فرموده است: (قد صعدنا ذری الحقائق بأقدام النبوة و الولایة)، «ما از قله های کوه های حقایق عالم به قدم های نبوت و ولایت بالا رفته ایم» یعنی از آن نظر که آگاه از حقایق عالم می باشیم دارای کمالات نبوت هستیم و از آن نظر که واجد مقام اداره و تدبیر عالم می باشیم، واجد مقام ولایت هستیم. (فالکلیم لبس حله الاصطفاء لما شاهدنا منه الوفاء)، «و لذا حضرت موسای کلیم علیه السلام اگر لباس رسالت بر تن پوشید، پس از آن بود که ما کمال وفا را در وی مشاهده کردیم و او را آماده برای رسالت دیدیم». (و روح القدس فی جنان الصاغوره ذاق من حدائقنا الباکوره)، «روح القدس که برترین فرشتگان مقرب است، در مرز آخرین بهشت، از میوه های نوبر بوستان ما چشیده است». (فنحن لیوث الوغی و غیوث الندی)، «ما شیران میدان جنگ و باران های شادابی بخش زمین های خشکیم»، یعنی هم مظهر قدرت خدا و هم مظهر رحمت خدا، ما هستیم. (فینا السیف و القلم فی العاجل و لواء الحمد و العلم فی الآجل)، «امروز شمشیر و قلم بدست ما و فردا هم پرچم حمد و دانش در دست ما  خواهد بود».

پس از جملاتی مرقوم شده: (هذا الکتاب ذروه من جبل الرحمة و قطره من بحر الحکمة)، «این نوشته، ذره ای است از کوه رحمت و قطره ای است از دریای حکمت». (کتب الحسن بن علی العسکری فی سنه اربع و خمسین و مئتین)، «] این نوشته را [حسن بن عسکری در سال 254 نوشت.

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی- کتاب حبل متین (جلد سوم) – از صفحه 130 تا 131

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها