سرانجام چاپلوسی و تملق در برابر زورگو

فارسی 863 نمایش |

حجاج بن یوسف ثقفی ( نماینده عبدالملک در عراق) از ظالمان و خونخواران کم نظیر تاریخ است. دشمنی او با علی علیه السلام و آل علی آن چنان بود که نام شیعه علی علیه السلام برای کشتن کفایت می کرد. هشام بن کلبی می گوید، پدرم نقل کرد طایفه «بنی اود» (تیره ای از بنی سعد) به فرزندان و همسران خود، سب و ناسزاگویی به علی علیه السلام را می آموختند. مردی از دسته عبدالله بن ادریس بن هانی، نزد « حجاج» رفت. هنگام گفت و گو سخنی گفت که حجاج ناراحت شد و بر سر او فریاد کشید. او وحشت کرد و برای اینکه از مجازات حجاج در امان بماند شروع به چاپلوسی نمود و گفت: ای امیرمومنان! به من این نسبت را نده (که مثلا از دوستان علی علیه السلام هستم) هیچکس، نه از قریش و نه از ثقیف به فضایل ما نمی رسد و مانند ما نیست.
– شما چه فضیلتی دارید؟
- عثمان هیچگاه در مجلس ما به بدی یاد نمی شود.
– دیگر چه؟
- در میان ما کسی که از فرمان امیر خروج کند، نیست.
– دیگر چه؟ 
- در میان ما هیچکس درجنگ ها در سپاه علی شرکت ننموده است. تنها یک نفر شرکت نموده است که از چشم ما ساقط شده و ارزشی ندارد.
– دیگر چه؟ 
- هیچ مردی از ما با دختر یا زنی ازدواج نکرده، مگر اینکه نخست پرسیده که آیا علی علیه السلام را دوست دارد و او را ستایش می کند یا نه؟ اگر علی علیه السلام را دوست داشته باشد و یا او را ستایش کند، با او ازدواج نخواهد کرد.
– دیگر چه؟ 
- در میان ما اگر پسری به دنیا آید، نام علی، حسن یا حسین بر او نمی نهند و اگر دختر بود نام فاطمه بر او نمی گذارند.
– دیگر چه؟  
- زنی از ما هنگام ورود امام حسین علیه السلام به کربلا نذر کرد که اگر کشته شود، یک گاو یا گوسفند قربانی کند و وقتی او کشته شد به نذرش وفا کرد.
– دیگر چه؟ 
- از میان ما کسی هست که وقتی به او گفته شد از علی علیه السلام بیزاری بجوی، جواب مثبت داد و حتی افزود از حسن و حسین نیز بیزاری می جویم.
– دیگر چه؟
- امیرمومنان، عبدالملک به ما این افتخار را داد و گفت: «انتم الشعار دون الدثار، انتم الانصار بعد الانصار»؛ شما لباس زیرین من (از خواص من) هستید، نه لباس ظاهری من، شما یاران بعد از یاران من می باشید.
– دیگر چه؟
- در کوفه هیچ خاندانی، ملاحت و خوش رویی «بنی اود» را ندارد.

هشام می گوید، پدرم گفت: خداوند این نعمت ملاحت را از آنها سلب کرد.

منـابـع

محمد محمدی اشتهاردی- داستان دوستان – از صفحه 670 تا 672

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها