معرفی و تعداد کتب آسمانی پیامبران در قرآن و روایات

فارسی 883 نمایش |

مسلما هر یک از پیامبران اولوالعزم دارای کتاب آسمانی بودند که نام بعضی از آنها  کاملا معروف و شناخته شده است. قرآن مجید، کتاب آسمانی پیامبر اسلام (ص)، انجیل، کتاب آسمانی حضرت مسیح (ع)، تورات، کتاب آسمانی حضرت موسی (ع) است. اما نام کتاب آسمانی نوح و ابراهیم چه بوده؟ ممکن است از آیه 19 سوره اعلی (صحف ابراهیم و موسی) استفاده کرد که نام کتاب ابراهیم «صحف» بوده، همانگونه که درباره نام کتاب حضرت نوح نیز «صحف» ذکر کرده اند. البته نام بعضی از کتب در قرآن مجید آمده، از جمله «زبور» است که خداوند بر داود نازل کرد «و اتینا داود زبورا» (نساء/ 164). ظاهر این است که نام دیگر زبور، مزامیر (جمع مزمور به معنی اشعار روحانی است که با صدای  خوش) است. «زبور» یک کتاب آسمانی نبود که احکام و شریعت تازه ای داشته باشد. به تعبیر دیگر کتب آسمانی که بر پیامبران نازل گردید دو گونه بوده است:

1- کتابهائی که احکام تشریعی تازه دربرداشت و اعلام آئین جدید می کرد، مانند پنج کتابی که بر پنج پیامبر اولوالعزم نازل گردید.

2- کتابهایی که احکام تازه دربرنداشت بلکه مشتمل بر نصایح و اندرزها و توصیه ها و دعا و مناجات بود. کتاب «زبور» یا کتابی که درباره «ادریس» نقل کرده اند از این قبیل بوده است.

این بحث را با روایتی از پیامبر اکرم پایان می دهیم:
ابوذر می گوید: از رسول اکرم (ص) پرسیدم عدد پیامبران چند نفر بودند؟ فرمود: «124هزار نفر». پرسیدم رسولان از میان آنها چند نفر بودند؟ فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند»، سپس اضافه می کند: پرسیدم کتابهای آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب بود؟ پیامبر فرمود: «104کتاب، کتاب بر آدم، 50 کتاب بر شیث،  30 کتاب بر ادریس، و 10 کتاب بر ابراهیم نازل شد (که مجموعا یکصد کتاب می شود) و تورات و انجیل و زبور و قرآن».

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی - تفسیر سوره ابراهیم (ع) – از صفحه 363 تا 364

کلیــد واژه هــا

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

1 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها