احترام خاص فرشتگان به مومنان هنگام قبص روح در قرآن

فارسی 792 نمایش |

خدای متعال خواسته که انسان خود را به جایی برساند که فرشتگان در مقابل او اظهار کوچکی کنند و بگویند: «سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون» (نحل/32«به بهشت خوش آمدید سلام بر شما باد در مقابل اعمالی که در دنیا انجام می دادید». آری انسان های متقی از نظر قرآن در دنیا زندگی خوش دارند که در سوره نحل فرموده است: «الذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه»، و در آخرت فرموده است: «ولدار الاخره خیر و لنعم دار المتقین*  جنات عدن یدخلونها»، و در موقع ارتحال از این دنیا با عزت و احترام خاصی با فرشتگان قبض ارواح مواجه می شوند که: «الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلو لجنه بما کنتم تعلمون»، و چه عزت و عظمتی از این بالاتر که در روایات آمده: وقتی انسان بهشتی در مقر خویش استقرار یافت از طرف خداوند، هزار ملک مأمور می شوند سلام خدا را به مومن بهشتی تازه وارد برسانند و تبریک ورود بگویند. فرشتگان مخصوص درگاه خدا می آیند و پشت در قصر مومن می ایستند و از دربان قصر استیذان می کنند که ما از طرف خدا آمده ایم به مومن سلام برسانیم و تبریک و تهنیت بگوییم. دربان می گوید توقف کنید تا من از حاجب اجازه بگیرم. آن وقت میان این دربان و آن حاجب سه جنت از جنات بهشتی فاصله است، بالاخره به اطلاع حاجب می رساند که فرشتگان خدا برای تبریک و سلام آمده اند و اذن ورود می خواهند. حاجب هم می گوید تأمل تا من از قیم استیذان کنم. میان حاجب و قیم هم دو جنت فاصله است.  او هم اطلاع به قیم می دهد که فرشتگان خدا برای سلام و تبریک آمده اند. او هم می گوید تأمل کنید تا از خدمتکاران مخصوص قصر استیذان کنم. عاقبت خدمتکاران مخصوص قصر شرفیاب می شوند و از جناب مومن استیذان می کنند و اذن دخول صادر می شود که ملائکة الله وارد بشوند.

در روایت آمده: قصری که مومن در آن نشسته هزار در دارد و از هر دری فرشته ای وارد می شود که خدا می فرماید: «و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب*  سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» (رعد/24-23«فرشتگان از هر دری بر مومنان بهشتی داخل می شوند و می گویند سلام بر شما باد به پاداش صبری که در دنیا کرده اید و چه خوب پایانی و چه خوب سرایی نصیبشان گشته است!»

حال آیا سلطنت، سلطنتی عظیم نیست که خدا می فرماید: «واذا رایت ثم رایت نعیما و ملکا کبیرا» (انسان/20 وقتی آنجا رسیدی؛ می بینی که عجب سلطنت بزرگی و عجب ملک کبیری است که خدا انسان را برای آن ساخته است و می فرماید: «ولنعم دار المتقین»؛ و چه خوب خانه ای است خانه ی پرهیزگاران.

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی – تفسیر سوره نحل – از صفحه 143 تا 144

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها