اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در روایات

فارسی 1046 نمایش |

در روایات اسلامی تاکید های فوق العاده ای درباره این دو وظیفه مهم دیده می شود و آن را ضامن اجرای تمام فرایض الهی، و سبب امنیت و آبادی و سبب گسترش عدالت می شمرد.

1-  در حدیثی از پیغمبر اکرم (ص) می خوانیم: «من امر بالمعروف ونهی عن المنکر فهو خلیفه الله فی ارضه، و خلیفه رسول الله، وخلیفه کتابه»، «کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در زمین، و جانشین پیامبر (ص) و کتاب اوست»، یعنی دقیقا کار آنها را انجام می دهد.

2- در حدیث دیگری از آن حضرت، تعبیر گویاتری دیده می شود که پیامبر (ص) بر منبر بود، مردی عرض کرد ای رسول خدا! «من خیر الناس؟»، «چه کس از همه مردم بهتر است»؟! فرمود: «امرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر واتقاهم لله، و ارضاهم»، «کسی که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و از همه با تقواتر و خشنودتر به رضای الهی باشد».

3- در حدیث دیگری از پیامبر (ص) می خوانیم: «لتامرون بالمعروف ولتنهت عن المنکر او لیعمنکم عذاب الله»، «به یقین همگی باید امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه به طور قطع عذاب الهی شما را فرا می گیرد».

4- در حدیث معروفی نیز از علی (ع) می خوانیم که فرمود: «وما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا کفته فی بحر لجی»، «تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهان است در برابر یک دریای پهناور».

5- و بالاخره امام باقر (ع) دریک بیان کوتاه و گویا، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر را چنین بیان فرموده است: «ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض وتامن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم الامر». در این عبارت کوتاه به هفت فلسفه از فلسفه های این دو فریضه عظیم الهی اشاره شده است، می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که بقیه فرایض به وسیله آن برپا می شود، به وسیله این دو، راهها امن و امان می گردد، کسب و کارها حلال می شود، حقوق مظلومان به آنها می رسد، زمینها آباد می گردد، از دشمنان انتقام گرفته می شود و کارها رو به راه می گردد»، و در این زمینه آنقدر احادیث از پیشوایان اسلام نقل شده که اگر گردآوری شود کتاب مستقلی را تشکیل می دهد.

منـابـع

ناصر مکارم شیرازی –پیام قرآن 10 – از صفحه 261 تا 263

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد