تفسیر پارسی طهور

در طول تاریخ، عالی‌ترین معارف الهی از طریق کتب آسمانی و در قالب وحی برای هدایت و سعادت به انسان‌ها عرضه شده است. 

«قرآن کریم» در میان تمام کتب آسمانی جایگاهی ویژه و مقامی رفیع دارد؛ زیرا هم پیامبر اکرم(ص) – که مخاطب اصلی و نخستین آن است – مقامی بس ممتاز میان انبیای الهی دارد و هم دین او – که تمامی معارف و رهنمودهای لازم برای هدایت و نیکبختی راستین آدمیان در آن نهفته – دین کامل و خاتم است.

دانش تفسیر قرآن، دانشی مقدس و راهگشا برای درک و فهم معارف متنوع قرآن است. تفسیر به معنای رونمایی از چهرۀ زیبای قرآن و کنار زدن پرده‌ها از انوار درخشان و تابان این کتاب آسمانی است. مفسران بزرگ، در طول تاریخ، پیوسته با استمداد از هدایت قرآن و بهره‌جویی از منطق مفسران حقیقی آن، یعنی پیامبر و ائمۀ معصومین(ع)، توانسته‌اند از سفرۀ بی‌کران و سرشار از برکت وحی، جان‌های مشتاق را لبریز از معنویت و هدایت کنند.

مؤسسۀ فرهنگی جام طهور برای آشنایی گروه‌های مختلف با معارف قرآن و متبلور شدن کلام وحی در زندگی اقشار گوناگون جامعه، تلاشی را آغاز کرده تا با بیان روشن معارف قرآن بر اساس تفاسیر معتبر، به ویژه تفسیر المیزان، تفسیری فارسی، روان، مستند و متقن تدوین و عرضه کند.

ویژگی های تفسیر طهور به طور خلاصه چنین است:

 1. استناد تمام مطالب به مبانی درست تفسیری (عقلی و نقلی) با شیوۀ تفسیر شریف المیزان؛
 2. آمیختن و پیوند زدن تفسیر با روایات وارد شده از سوی معصومین (علیهم السلام)؛
 3. استشهاد به آیات دیگر قرآن در تفسیر هر آیه در صورت نیاز؛
 4. ریشه یابی لغات و واژه های قرآنی به منظور درک بهتر مفاهیم قرآن؛
 5. پرهیز از به کار بردن اصطلاحات فنی و توضیحات سخت و غیرضروری؛
 6. پرهیز از نقل اقوال ضعیف و احتمالات تفسیری غیرلازم؛
 7. حفظ یکپارچگی و یکدستی متون از آغاز تا پایان؛
 8. اهتمام به روانی و گویایی عبارات؛
 9. رعایت ارتباط منطقی و خط سیر طبیعی هر بخش؛
 1. جمع بندی مطالب هر بخش به تناسب نیاز و ضرورت؛
 2. تهیۀ مباحث مستقل در پایان هر جلد؛ حاوی بحث مبسوط تر در مورد بعضی از مطالب کتاب؛  
 3.  تهیۀ فهرست تفصیلی از مطالب کتاب؛
 4. تهیۀ نمایۀ موضوعات.  

در صورت تمایل به تهیه جلد اول تفسیر طهور ( حاوی تفسیر سوره حمد و سوره بقره تا آیه 195 ) با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید.

021- 22 70 99 31
021- 22 70 99 57