جستجو

حرمان کافران از استماع و شهود آیات الهی

خواندن قرآن همانگونه که برای پیامبر (ص) حجابها را برمی داشت، برای عده ای حجاب است. در این زمینه خداوند سبحان به پیامبر می فرماید: «وإذا قرأت القران جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالاخرة حجابا مستورا؛ وقتی تو قرآن تلاوت می کنی بین تو و دیگران حجابی است که تو را نمی بینند و خود این حجاب هم مستور است.» (اسراء/ 45)
از اینکه "حجاب" را به وصف "مستور" توصیف نموده، مى رساند که حجاب مزبور حجابى است که به چشم نمى آید، به خلاف سایر حجابهاى معمولى که با آن چیزى را از چیز دیگر پنهان مى کنند، و معلوم مى شود که این حجاب حجاب معنوى است که خداوند میان رسول خدا (ص) (از این جهت که خواننده قرآن و حامل آن است) و میان مشرکین (که ایمان به روز جزا ندارند) افکنده و او را از ایشان پنهان مى نموده و در نتیجه نمى توانستند حقیقت آنچه که از معارف قرآن نزد وى است بفهمند و بدان ایمان آورند، و یا اذعان کنند که او به راستى فرستاده خداست که به حق به سوى ایشان فرستاده شده، و از همین جهت وقتى اسم خداى یگانه را مى آورد از او اعراض مى کنند، و در انکار معاد پافشارى نموده و او را مردى جادو شده مى خوانند، آیات بعدى هم این معنا را تایید مى کنند.
اگر مشرکین را چنین وصف کرده که "لا یؤمنون بالآخرة" جهتش این است که انکارشان نسبت به آخرت جایى براى ایمان به خداى یگانه و رسالت پیغمبران باقى نمى گذارد، آرى کفر به معاد مستلزم کفر به همه اصول دین است، و علاوه بر این جمله مذکور خاصیت دیگرى هم دارد و آن این است که زمینه را براى آیه بعد که مساله انکار بعث و قیامت را بیان مى کند فراهم مى سازد.
معناى آیه شریفه این است که وقتى تو قرآن مى خوانى و بر آنان تلاوت مى کنى ما میان تو و میان مشرکین که به آخرت ایمان ندارند (این توصیف هم از در مذمت است) حجابى معنوى مى افکنیم که از فهم آن محجوب مى شوند، و دیگر نمى توانند اسم خداى یگانه را بشنوند، و تو را به رسالت حق بشناسند، و به معاد ایمان آورده به حقیقت آن پى برند.
غرض آنکه حجاب مستور نمی گذارد کافران، کلام الهی را ادراک کنند. اینکه عده ای واقعا سخن پیامبر را هنگام تلاوت قرآن نمی فهمیدند برای این بود که شیطان رهزن آنها می شد: «لأقعدن لهم صراطک المستقیم؛ من هم براى [فريفتن] آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست.» (اعراف/ 16) کمین شیطان در صراط مستقیم است. یعنی نه خود، صراط را می پیماید و نه اجازه می دهد تا سالکان کوی حق آن را به آسانی طی کنند. تلاوت قرآن و استماع آن از مصادیق بارز راه راستی است که شیطان در آن کمین کرده است.

منابع

  • عبدالله جوادی آملی- تفسیر موضوعی- جلد 9 صفحه 304
  • سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد ‏13 صفحه 156

کلید واژه ها

پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم کفار قرائت قرآن باورها در قرآن

مطالب مرتبط

اوصاف مشترک قرآنی خدا و رسول اکرم مراحل توجه به قرآن پیشنهاد سازش پاسخ رسول اکرم به ملحدان رسولی از جنس مردم نیایش نیمه شب آداب رسول اکرم در قرائت قرآن و دعا

اطلاعات بیشتر

استعاذه و استعانت در تدبر استعاذه و استعانت در قرائت استماع و انصات در برابر کلام خدا و رسول حفظ قرآن توسط رسول اکرم یکی از معجزات ایشان دعوت به قرآن جلوه هایی از سیره ی قرآنی رسول اکرم

ابزار ها