جستجو

آداب رسول اکرم در سفر

از جمله آداب رسول اکرم (ص) در سفر (به طورى که در فقیه به سند خود از عبدالله سنان از ابى جعفر (ع) نقل کرده) این بود که آن جناب بیشتر در روز پنج شنبه مسافرت مى کرد. علامه ی طباطبایی ره: «و در این معنا احادیث بسیارى است.»
در کتاب امان الاخطار و کتاب مصباح الزائر آمده است که صاحب کتاب عوارف المعارف گفته: «رسول خدا هر وقت مسافرت می رفت پنج چیز با خود برمى داشت: 1- آئینه 2- سرمه دان 3- شانه 4- مسواک 5- و در روایت دیگرى دارد که مقراض را هم همراه خود مى برد.» علامه ی طباطبایی ره: «این روایت را در کتاب مکارم و جعفریات نیز نقل کرده است.»
در کتاب مکارم از ابن عباس نقل کرده که گفت: «رسول خدا (ص) وقتى راه مى رفت طورى با نشاط مى رفت که به نظر مى رسید خسته و کسل نیست.»
در فقیه به سند خود از معاویة بن عمار از ابى عبدالله (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) در سفر هر وقت از بلندیها سرازیر مى شد مى گفت: "لا اله الا الله" و هر وقت بر بلندیها بالا مى رفت مى گفت: "الله اکبر".»
در کتاب لب اللباب تالیف قطب روایت شده که رسول خدا (ص) از هیچ منزلى کوچ نمى کرد مگر اینکه در آن منزل دو رکعت نماز مى خواند و مى فرمود: «اینکار را براى این مى کنم که این منازل به نمازى که در آنها خوانده ام شهادت دهند.»
در کتاب فقیه مى گوید: «رسول خدا (ص) وقتى با مؤمنین خداحافظى مى فرمود مى گفت: خداوند تقوا را زاد و توشه شما قرار دهد، و به هر خیرى مواجهتان سازد و هر حاجتى را از شما برآورده کند و دین و دنیاى شما را سالم و ایمن سازد و شما را به سلامت و با غنیمت فراوان برگرداند.»
علامه ی طباطبایی ره: «روایات در باره دعاى آن جناب در مواقع خداحافظى اشخاص مختلف است، لیکن با همه اختلافى که دارد نسبت به دعاى به سلامت و غنیمت همه متفقند.»
در کتاب جعفریات به سند خود از جعفر بن محمد از آباى گرامش از على (ع) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا (ص) به اشخاصى که از مکه مى آمدند مى فرمود: «خداوند عبادتت را قبول و گناهانت را بیامرزد و در قبال مخارجى که کردى به تو نفقه (روزى) دهد.»

منابع

  • سید محمدحسین طباطبایی- ترجمه المیزان- جلد ‏6 صفحه 458

کلید واژه ها

تاریخ اسلام پیامبر اکرم سیره پیامبر اکرم مسافر آداب و رسوم روایات احادیث

مطالب مرتبط

چگونگی جدال رسول خدا آداب رسول اکرم در پوشاک و متعلقات آن حالات پیامبر هنگام گزارش از معاد آداب برخورد با پیامبر اکرم آداب حضرت رسول در خوردنیها و آشامیدنی ها پاره ای از آداب و سنن رسول اکرم در معاشرت آداب حضرت رسول در نماز و ملحقات آن

اطلاعات بیشتر

آداب رسول اکرم در پوشاک و متعلقات آن رفتار حضرت رسول با اقشار جامعه سنن و آداب حضرت رسول در امر نظافت و نزاهت پاره ای از آداب و سنن رسول اکرم در معاشرت آداب رسول اکرم در قرائت قرآن و دعا رفتار حضرت رسول در خارج از منزل و در جلسات

ابزار ها