جستجو

ثواب تمجید و یاد خدا

پاداش کسى که به یگانگى خدا و رسالت پیامبر او گواهى دهد
1- «أوزاعی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال من شهد أن لا إله إلا الله و لم یشهد أن محمدا رسول الله ص کتب له عشر حسنات فإن شهد أن محمدا رسول الله کتب له ألفی [ألفا ألف حسنة؛ اوزاعى از جعفربن محمد از پدرش (ع) نقل کرده است که فرمود: هرکس به یگانگى خدا شهادت دهد و شهادت به رسالت پیامبر را بر آن نیفزاید، ده حسنه براى او نوشته مى شود، و اگر به رسالت پیامبر نیز شهادت دهد، دو هزار هزار حسنه براى او نوشته خواهد شد».
2- «عن سهل بن سعد الأنصاری قال سألت رسول الله ص عن قول الله عزوجل- و ما کنت بجانب الطور إذ نادینا قال کتب الله عز و جل کتابا قبل أن یخلق الخلق بألفی عام فی ورق آس أنبته ثم وضعها على العرش ثم نادى یا أمة محمد إن رحمتی سبقت غضبی أعطیتکم قبل أن تسألونی و غفرت لکم قبل أن تستغفرونی فمن لقینی منکم یشهد أن لا إله إلا أنا و أن محمدا عبدی و رسولی أدخلته الجنة برحمتی؛ سهل بن سعد انصارى مى گوید: از پیامبر خدا (ص) درباره سخن پروردگار: «و ما کنت بجانب الطور إذ نادینا؛ و آندم كه [موسى را] ندا درداديم تو در جانب طور نبودى» (قصص/ 46) سؤال کردم. فرمود: خداوند بزرگ، دو هزار سال پیش از آفرینش انسان، بر روى برگ درخت مورد که آن را رویانده بود نوشته اى نوشت، سپس آن نوشته را روى عرش گذاشت، آن گاه ندا داد: اى امت محمد، قطعا رحمت من بر خشمم سبقت گرفته است. پیش از آنکه از من سؤال کنید به شما عطا مى کنم، و پیش از آنکه از من طلب آمرزش کنید شما را مى آمرزم. پس هر کس از شما به هنگام لقاى من شهادت دهد که معبودى جز من نیست، و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده من است، او را به رحمت خود وارد بهشت مى کنم».

پاداش کسى که خدا را به بزرگى یاد کند
«عن زرارة قال قلت لأبی جعفر ع أی الأعمال أحب إلى الله قال أن تمجد الله؛ زراره مى گوید: به امام باقر (ع) گفتم: کدام یک از اعمال نزد خدا محبوب تر است؟ فرمود: اینکه بنده اى خدا را به بزرگى یاد کند».

پاداش کسى که خدا را به آنچه او خود را بدان ستوده است تمجید کند
«عن زرارة بن أعین عن أبی عبد الله ع قال إن الله یمجد نفسه فی کل یوم و لیلة ثلاث مرات فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم کان فی حال شقوة حول إلى سعادة فقلت له کیف هو التمجید قال تقول أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمین أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحیم أنت الله لا إله إلا أنت العلی الکبیر أنت الله لا إله إلا أنت ملک یوم الدین أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحیم أنت الله لا إله إلا أنت العزیز الحکیم أنت الله لا إله إلا أنت بدء کل شی ء و إلیک یعود أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل و لا تزال أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخیر و الشر أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة و النار أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفوا أحد أنت الله لا إله إلا أنت الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون أنت الله الخالق البارئ المصور لک الأسماء الحسنى یسبح لک ما فی السماوات و الأرض و أنت العزیز الحکیم أنت الله لا إله إلا أنت الکبیر الکبریاء رداؤک؛ زراره بن اعین از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: خداوند در هر روز و شب سه بار خود را تمجید مى کند. پس هر کس خدا را به آنچه او خود را بدان ستوده است تمجید کند، اگر در حال شقاوت باشد به سعادت باز مى گردد. زراره مى گوید: به آن حضرت گفتم: آن تمجید چگونه است؟ فرمود: مى گویى: «انت الله لا اله الا انت رب العالمین...» [تا آخر]. ترجمه دعا: تویى آن خداى یگانه که معبودى جز تو نیست و پروردگار جهانیانى، تویى آن خداى یگانه که معبودى جز تو نیست و بخشاینده و مهربانى، تویى آن خداى یگانه که معبودى جز تو نیست و بلندمرتبه و بزرگوارى، تویى آن خداى یگانه که معبودى جز تو نیست و صاحب روز جزایى، تویى آن خداى یگانه مکه معبودى جز تو نیست و آمرزگار و مهربانى، تویى آن خداى یگانه که معبودى جز ت