جستجو

ثواب شخص روزه دار

1- «عن عبد الله بن طلحة عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص الصائم فی عبادة الله و إن کان نائما على فراشه ما لم یغتب مسلما؛ عبدالله بن طلحه از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: انسان روزه دار در حال عبادت خداوند است -هر چند در بستر خود آرمیده باشد- بشرط آنکه از مسلمانى غیبت نکند».
2- «عن السکونی عن أبی عبد الله ع عن آبائه ع قال قال رسول الله ص نوم الصائم عبادة و نفسه تسبیح؛ سکونى از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدران بزرگوارشان روایت کرده اند که رسول خدا (ص) فرمود: خواب انسان روزه دار عبادت، و نفس کشیدن او تسبیح (خداوند) است».
3- «عن الحسین بن أحمد عن أبیه عن أبی عبد الله ع قال نوم الصائم عبادة و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب؛ حسین بن احمد از پدرش نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: خواب انسان روزه دار عبادت، و سکوت او تسبیح، و عمل او پذیرفته شده و دعاى او مستجاب است».
4- «عن عبدالله بن سنان عن الصادق ع قال خلوف فم الصائم أفضل عند الله من رائحة المسک؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده است که: بوى بد دهان انسان روزه دار در نزد خداوند متعال از بوى مشک خوشتر است».
5- «عن الحسن بن صدقة قال قال أبو الحسن الأول ع قیلوا فإن الله یطعم الصائم و یسقیه فی منامه؛ حسن بن صدقه از حضرت موسى بن جعفر (ع) روایت کرده است: خواب قیلوله کنید زیرا خداوند انسان روزه دار را در حالى که آرمیده است غذایش مى دهد و سیرابش مى کند».

ثواب روزه دارى که به او ناسزا گویند و او در پاسخ گوید: من روزه دارم، سلام بر تو باد
«عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال رسول الله ص ما من عبد یصبح صائما فیشتم فیقول إنی صائم سلام علیک إلا قال الرب تبارک و تعالى استجار عبدی بالصوم من عبدی أجیروه من ناری و أدخلوه جنتی؛ سکونى از امام جعفرصادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارشان امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرموده است: هیچ روزه دارى نیست که ناسزایش دهند و او در پاسخ (این بیمهرى) بگوید: من روزه دارم، سلام بر تو باد! مگر آنکه خداوند به فرشتگان فرماید: (این) بنده من به روزه پناه برد از بنده دیگر من، پس او را (به پاداش این عمل) از آتش من امان دهید، و او را در بهشت من جا دهید».

ثواب یک روز روزه گرفتن در راه خدا
«عن أبی هریرة قال قال رسول الله ص من صام یوما فی سبیل الله کان کعدل سنة یصومها؛ ابوهریره از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: اجر کسى که در راه خدا یک روز را روزه بدارد، برابر با پاداش یک سال روزه گرفتن است ».

ثواب روزه گرفتن در گرما و در حال تشنگى
«عن یونس بن ظبیان قال قال أبو عبد الله ع من صام یوما فی الحر فأصابه ظمأ وکل الله عز و جل به ألف ملک یمسحون وجهه و یبشرونه حتى إذا أفطر قال الله عز و جل ما أطیب ریحک و روحک ملائکتی اشهدوا أنی قد غفرت له؛ یونس بن ظبیان از امام صادق (ع) روایت کرده است: کسى که در گرما یک روز را روزه بدارد و تشنگى را تحمل کند، خداوند هزار فرشته را بر او مى گمارد تا دستهاى خود را بر روى او کشیده و او را بشارت دهند، و پس از آنکه افطار کرد خداوند مى فرماید: چقدر خوش بویى! اى فرشتگان من گواه باشید که من او را آمرزیدم».

ثواب یک روز روزه مستحبى
«عن طلحة بن یزید عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی ع قال قال رسول الله ص من صام یوما تطوعا أدخله الله تعالى الجنة؛ طلحه بن زید از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هر کس یک روز، روزه مستحبى بگیرد خداوند متعال او را وارد بهشت مى کند».

ثواب کسى که در حال روزه از دنیا برود
«عن جابر عن أبی جعفر ع قال من ختم له بصیام یوم دخل الجنة؛ جابر از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است: کسى که در حال روزه داشتن، از دنیا برود، وارد بهشت مى شود».

ثواب روزه دارى که در آغاز روز عطر استعمال کند
«عن یونس بن یعقوب عن الصادق ع قال من تطیب بطیب أول النهار و هو صائم لم یفقد عقله؛ یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) روایت کرده است: روزه دارى که در آغاز روز خود را با عطرى خوشبو کند، هیچ گاه عقلش را از دست نمى دهد».

ثواب روزه دارى که بر افرادى که غذا مى خورند، بگذرد
«عن السکونی عن أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من صائم یحضر قوما یطعمون إلا سبحت أعضاؤه و کانت صلاة الملائکة علیه و کانت صلاته استغفارا؛ سکونى از امام صادق (ع) روایت کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: هیچ روزه دارى در میان گروهى که مشغول خوردن غذا هستند، حاضر نمى شود مگر آنکه اعضاى بدن او به تسبیح مشغول شوند و فرشتگان بر او درود و صلوات فرستند، و درود و صلوات آنان، طلب آمرزش از براى اوست».

منابع

  • محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 145-150
  • شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 51-54

کلید واژه ها

روزه انسان راویان حدیث احادیث پاداش الهی تربیت

مطالب مرتبط

ثواب روزه ماه رجب ثواب روزه ماه شعبان ثواب برخی از فضیلت های اخلاقی انسان ثواب روزه گرفتن سه روز در ماه ثواب قرض دادن و صدقه دادن ثواب برخی از اعمال انسان از نظر امامان علیهم السلام ثواب زیارت امام حسین علیه السلام از نظر روایات

اطلاعات بیشتر

ثواب جهاد در راه خدا و کهنسالی و نگهداری از اسب ثواب حج و عمره و جدا کردن زکات از مال ثواب روزه ماه رجب ثواب روزه گرفتن سه روز در ماه فضیلت ماه رمضان و ثواب روزه آن از نظر روایات پاداش استغفار و برخی از اعمال نیک از نظر روایات

ابزار ها