جستجو

ابزارهای شناخت (دل، تزکیه نفس)

یکی دیگر از ابزارهای شناخت ابزار دل است، دل به اصطلاح عرفانی نه اصطلاح قرآنی. قرآن کریم هم گاهی به این معنا اطلاق می کند ولی این اصطلاح خاص، اصطلاح عرفا است. آیا دل یک ابزار شناخت است؟ آیا می شود انسان نه از راه حس و عقل، بلکه از راه دل بشناسد؟ راه دل یعنی راه تزکیه نفس، راه تزکیه قلب. آیا از این راه می شود شناخت؟

عده ای از علمای جدید مانند پاسکال ریاضیدانان معروف، ویلیام جیمس روانشناس و فیلسوف معروف آمریکایی، الکسیس کارل و برگسون، دل را ابزار شناخت می دانند. برگسون بیش از همه این ها معتقد است که انسان فقط یک ابزار شناخت دارد و آن دل است، برای حواس و برای عقل نقشی قایل نیست. دکارت مثل افلاطون عقل را ابزار شناخت می داند، حس را ابزار شناخت نمی داند، می گوید حس به درد عمل می خورد، به درد زندگی می خورد، مثل اتومبیل است برای انسان، به درد کار می خورد، ولی با حس هیچ چیز را نمی شود شناخت. شناخت فقط و فقط با عقل است.

برگسون هر چه را دکارت در باب حواس گفته است در باب عقل هم به کار می برد، می گوید: اشتباه کردی که می گویی عقل ابزار شناختن است، نه، خدا همین طور که حس را ابزار زندگی قرار داده نه برای شناختن، عقل را هم وسیله دیگری برای زندگی روزمره قرار داده است، عقل هم وسیله شناخت نیست. آن چه که وسیله شناخت است، احساس عرفانی است، آن چه که عرفا آن را دل می نامند.

منابع

  • مرتضی مطهری- شناخت- صفحه 50-51

کلید واژه ها

عقل حس انسان شناخت عرفان تزکیه نفس قلب

مطالب مرتبط

ابزارهای شناخت شناخت تعقلی (تعمیم شناخت حسی) موانع شناخت از نظر آیات قرآن مراحل و منازل سير و سلوك عرفا تفسیر حکما و عرفا از محدود و نامحدود شبهه پیرهون درباره عدم امکان شناخت منابع شناخت (قلب و دل)

اطلاعات بیشتر

دل به عنوان ابزار شناخت در قرآن منابع شناخت (قلب و دل) ابزارهای شناخت تمثیل مولوی در مورد تزکیه نفس

ابزار ها