جستجو

ارزش ایمان

درباره ارزش ایمان در سه مرحله باید بحث کرد:
1- آیا فقدان اعتقاد و ایمان به اصول دین از قبیل توحید و نبوت و معاد و بر حسب دید اسلامی شیعی، اینها به علاوه امامت و عدل، در هر شرایطی که فرض شود موجب عذاب الهی است؟ یا آنکه امکان دارد که برخی از بی ایمانان، معذور باشند و در مقابل بی ایمانی معاقب نباشند؟
2- آیا ایمان شرط حتمی قبول عمل خیر است به طوری که هیچ کار نیکی از غیر مسلمانان و بلکه غیر شیعه پذیرفته نیست؟
3- آیا کفر و انکار، موجب حبط و از بین بردن اعمال خیر نمی شود؟
آنچه از نظر واقع با ارزش است اسلام واقعی است و آن این است که شخص قلبا در مقابل حقیقت تسلیم باشد، در دل را به روی حقیقت گشوده باشد تا آنچه که حق است بپذیرد و عمل کند و اسلامی که پذیرفته است بر اساس تحقیق و کاوش از یک طرف و تسلیم و بی تعصبی از طرف دیگر باشد. اگر کسی دارای صفت تسلیم باشد و به عللی حقیقت اسلام بر او مکتوم مانده باشد و او در این باره بی تقصیر باشد، هرگز خداوند او را معذب نمی سازد، او اهل نجات از دوزخ است. خدای متعال می فرماید: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛ ما چنین نیستیم که رسول نفرستاده (حجت تمام نشده) بشر را معذب کنیم.» (اسراء/15) یعنی محال است که خدای کریم حکیم کسی را که حجت بر او تمام نشده است عذاب کند. اصولیین مفاد این آیه را که تأیید حکم عقل است "قبح عقاب بلا بیان" اصطلاح کرده اند، می گویند تا خدای متعال حقیقتی را برای بنده ای آشکار نکرده باشد زشت است که او را عذاب کند برای نشان دادن این حقیقت که ممکن است افرادی یافت شوند که دارای روح تسلیم باشند ولو آنکه اسما مسلمان نباشند.

منابع

  • مرتضی مطهری- عدل الهی- صفحه 349 و 269-270

کلید واژه ها

معاد اسلام تسلیم ایمان خدا عذاب الهی پاداش الهی

مطالب مرتبط

عالم خلقت آینه توحید و معاد معاد؛ یکی از اصول دین و نشانه عدل الهی اعتماد به معاد یکى از اصول دین معاد؛ پایانی بر یک آغاز مشارکت جنیان در شریعت اسلام تناقض روایات کافی در مورد نتیجه ایمان و کفر رابطه ایمان با وجهه ملکی و ملکوتی اعمال

اطلاعات بیشتر

دیدگاه های مختلف در مورد عمل صالح منهای ایمان نقش ایمان به نبوت و امامت نقش کفر و انکار در حبط و باطل نمودن اعمال خیر انسان نقش ایمان به خدا و آخرت در بعد الهی و ملکوتی اعمال شرایط قبولی عمل خیر

ابزار ها