جستجو

عدل الهی و مسئله خلود در جهنم

این سؤال همیشه مطرح است و خیلی افراد می گویند که چرا بعضی از عذاب ها عذاب خالد است؟ آیا این خلاف عدل الهی نیست؟ قرآن کریم هم مسئله را اینگونه طرح می کند: «و ما ظلمناهم و لکن کانوا هم الظالمین؛ ما به آنها ستم نکرده ایم، اینها خودشان به خودشان ستم کرده اند» (زخرف/ 78)، یعنی ما چیزی را از خارج به آنها تحمیل نکرده ایم، این همان ظلم خودشان بر خودشان است که اینجا ظاهر و بارز شده است. خیال نکنید که مثل ظلم هایی است که در دنیا واقع می شود که یک کسی استحقاق چیزی را ندارد و نباید به او برسد، از خارج به او تحمیل می کنند. چیزی از خارج بر آنها تحمیل نشده است.

منابع

  • مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 5- صفحه 48-49

کلید واژه ها

عدل الهی دوزخ باورها در قرآن اعمال عذاب الهی

مطالب مرتبط

اشکال عدم تناسب جرم زمانی با خلود در جهنم و پاسخ آن رانده شدن دوزخیان به دوزخ شبهات جاودانگی دوزخ (خاموشی جهنم) شبهات جاودانگی دوزخ (ناسازگاری خلود و عدالت خداوند) شبهات جاودانگی دوزخ (نابربری مجازات از حیث زمان) شبهات جاودانگی دوزخ (نتیجه اعمال افرد بی ایمان) شبهات جاودانگی دوزخ (خدمت های شقاوتمندان)

اطلاعات بیشتر

رابطه خلود در عذاب با عدالت خداوند خلود انسانهای گناهکار در جهنم

ابزار ها