جستجو

اشارات عرفانی در سیره پیامبر اکرم

در کافی آمده است: رسول خدا روزی پس از ادای نماز صبح چشمش افتاد به جوانی رنگ پریده که چشمانش در کاسه سرش فرو رفته و تنش نحیف شده بود در حالی که از خود بی خود بود و تعادل خود را نمی توانست حفظ کند. پرسید: «کیف اصبحت؟؛ حالت چگونه است؟» گفت: «اصبحت موقنا؛ در حال یقین به سر می برم.» فرمود: علامت یقینت چیست؟ عرض کرد: یقین من است که مرا در اندوه فرو برده و شب های مرا بیدار (در شب زنده داری) و روزهای مرا تشنه (در حال روزه) قرار داده است و مرا از دنیا و مافیها جدا ساخته تا آنجا که گویی عرش پروردگار را می بینم که برای رسیدن به حساب مردم نصب شده است و مردم همه محشور شده اند و من در میان آنها هستم. گویی هم اکنون اهل بهشت را در بهشت، متنعم و اهل دوزخ را در دوزخ، معذب می بینم، گویی هم اکنون با این گوش ها آواز حرکت آتش جهنم را می شنوم. رسول اکرم به اصحاب خود رو کرد و فرمود: این شخص بنده ای است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور گردانیده است. آن گاه به جوان فرمود: حالت خود را حفظ کن که از تو سلب نشود. جوان گفت: دعا کن خداوند مرا شهادت روزی فرماید. طولی نکشید که غزوه ای پیش آمد و جوان شرکت کرد و شهید شد.
زندگی و حالات و کلمات و مناجات های رسول اکرم سرشار از شور و هیجان معنوی و الهی و مملو از اشارات عرفانی است. دعاهای رسول اکرم فراوان مورد استشهاد و استناد عرفا قرار گرفته است. امیرالمؤمنین علی (ع) که اکثریت قریب به اتفاق اهل عرفان و تصوف سلسله های خود را به ایشان می رسانند، کلماتش الهام بخش معنویت و معرفت است. دعاهای اسلامی، مخصوصا دعاهای شیعی گنجینه ای از معارف است: از قبیل دعای کمیل، دعای ابوحمزه، مناجات شعبانیه، دعاهای صحیفه سجادیه. عالی ترین اندیشه های معنوی در این دعاها است.

منابع

  • مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 557

کلید واژه ها

عرفان اسلام پیامبر اکرم داستان اخلاقی دعا تقرب به خدا

مطالب مرتبط

پرسش نماینده زنان جهان از پیامبر اکرم اهمیت و ارزش دعا دعا کردن فزونی یافتن درجه انسان مطالبه حق در دعاها ویژگی های عرفان اسلامی جایگاه عرفان در قرآن و سنت تکامل عرفانی انسان از نظر آیات قرآن

اطلاعات بیشتر

نظر برخی در خصوص نسبت تعالیم عرفانی با تعالیم اسلام منشأ تعالیم معنوی و آداب سیر و سلوک عرفانی وضعیت عرفان و تصوف در صدر اسلام

ابزار ها