جستجو

نقش خطا و گناه در سقوط روحی انسان

در احادیث ذکر شده: «ما من شی افسد للقلب من خطیئة ان القلب لیواقع الخطیئة به حتی تقلب علیه فیصیر اعلاه اسفله»؛ «هیچ چیزی به اندازه خطا و لغزش و گناهکاری روح را بیمار و فاسد نمی کند، روح پشت سر هم کار سیاه انجام می دهد تا آنجا که یکسره زیر ورو می شود و فطرت بشری به یک حیوان درنده و بلکه بدتر از آن تبدیل می شود.»

در حدیث دیگر اینطور آمده که در هر روحی یک نقطه سفید هست، اگر آدمی گناهی بکند در آن نقطه سفید یک نقطه سیاه پیدا می شود، اگر از این گناه پشیمان شود و توبه کند آن نقطه تاریک محو می شود و اگر به گناه و ... ادامه بدهد آن نقطه سیاه توسعه پیدا می کند تا تمام آن سفیدی را بگیرد، همین که دیگر قسمت سفیدی باقی نماند سقوط این آدم قطعی است، امیدی به بازگشت او نیست.
بعد در همین حدیث فرمود: این است معنای آیه 14 سوره مطففین: «کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون»؛«درباره اینها سخن مگو، اعمال تاریک و سیاه اینها به صورت زنگاری بر روی قلبشان در آمده است.» این آیه حالت سقوط اخلاقی و روحی بشر را ذکر می کند.

منابع

  • مرتضی مطهری- حکمت ها و اندرزها- صفحه 279-280

کلید واژه ها

روح انسان توبه گناه قرآن روان شناسی

مطالب مرتبط

رابطه دین و روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی آثار گناه در افراد معنا و مفهوم مسخ شدن انسان تأثیر گناه در کسالت و سنگینی روح انسان علت اختصاص «توبه» به انسان جایگاه توابین آثار گناه در روح و روان انسان ها

اطلاعات بیشتر

دشمنان عقل از نظر تعالیم دین تعصب باطل حجابی بر حقیقت طلبی موانع روی آوردن به امور معنوی نقش قوه خیال در گمراهی انسان تأثیر معاشرت با بدان در دل و استعدادهای انسان

ابزار ها