جستجو

جایگاه زهد در اسلام

زهد یعنی انسان از امور مورد طبع خودش به خاطر هدفی دست بردارد حالا باید روی آن هدف بحث کرد و نظر اسلام را مشخص نمود. اولا ببینیم آیا در اسلام چنین چیزی به صورت یک امر واجب یا مستحب هست؟ یعنی آیا اسلام به صورت وجوبی یا استحبابی توصیه کرده است که انسان به خاطر هدفی احیانا از لذات مادی موافق طبیعت خودش در دنیا چشم بپوشد؟ یا اساسا در اسلام چنین چیزی وجود ندارد و اصلا در اسلام توصیه به ترک لذت مادی برای یک هدف که آن هدف هر چه می خواهد باشد، نشده است؟ اگر قبول کردیم که در اسلام چنین چیزی هست، مرحله بعدش این است که اسلام زهد را به خاطر چه هدفهائی توصیه کرده است؟ آن هدفهای عالی که اسلام به خاطر آن بی اعتنائی به مشتهیات را لازم و مقدمه و شرط دانسته، چیست؟ بطور کلی چه هدفهائی وجود دارد که راه رسیدن به آن اهداف این است که انسان نسبت به لذتهای دنیا حالت اعراض داشته باشد و اسلام هم آن هدفها را می پسندد و می پذیرد و توصیه می کند؟
در اسلام زهد وجود دارد البته آنچه که در اسلام به نام زهد نامیده می شود، اولا بدانید که واجب نیست، یک فضیلت و یک کمال است، در اسلام در مواردی برای هدفها و منظورهائی توصیه شده است که انسان زهد بورزد یعنی توصیه شده که انسان لذت پرست نباشد، خودش را در لذتهای دنیا غرق نکند، حتی اگر خودش را در لذتهای حلال هم غرق بکند، کار حرامی نکرده است، ولی اگر نکند یک کار اخلاقی بزرگ انجام داده است اسلام با لذت پرستی ولو از طریق حلال موافق نیست.

منابع

  • مرتضی مطهری- حق و باطل- صفحه 138-139 و 146-147

کلید واژه ها

دنیا اسلام اخلاق انسان زهد تربیت

مطالب مرتبط

زهد و پارسائی در نهج البلاغه تفاوت زاهد و راهب رابطه زهد و آزادگی رابطه زهد و معنویت مفهوم زهد اسلامی تضاد دنیا و آخرت از نظر اسلام ترک سهل انگاری در کارهای دنیا و آخرت از نظر احادیث

اطلاعات بیشتر

معنای زهد و ترک دنیا مقایسه زهد اسلامی و زهد مسیحی زهد مردود یا معاوضه لذت دنیا و آخرت اهداف زهد اسلامی (ایثار) اهداف زهد اسلامی (همدردی) داستانی از زهد مرحوم وحید بهبهانی اهداف زهد اسلامی (آزادی و آزادگی) اهداف زهد اسلامی (مقتضیات زمان) اهداف زهد اسلامی

ابزار ها