جستجو

اثر توبه در استتار گناهان

اگر بنا شود هر کاری‌ را که‌ انسان‌ انجام‌ داده‌ و زمین‌ و زمان‌ آن‌ عمل‌ را با تمام‌ خصوصیات‌ معنوی‌ و روحی‌ ضبط‌ کرده‌ باشند و تمام‌ اینها باید در روز قیامت‌ منکشف‌ شوند، پس‌ بنابراین‌ توبه‌ چه‌ فایده ای‌ دارد؟ چه‌ اثری‌ دارد! بعد از آنکه‌ ثابت‌ شد که‌ چیزی‌ که‌ موجود شود دیگر معدوم‌ نمی‌شود، و عمل‌ خوب‌ و یا بد پس‌ از تحقق‌ آن‌ نیست‌ نمی‌گردد!؟
در «کافی‌» محمدبن یعقوب کلینی با اسناد خود از معاویه بن وهب روایت‌ می کند که‌ او می گوید: «شنیدم‌ از حضرت‌ امام صادق (ع) که‌ می فرمود: چون‌ بنده‌ای‌ از بندگان‌ خدا توبه جدی‌ و واقعی‌ بنماید، خداوند او را دوست‌ می دارد و در دنیا و آخرت‌ بر روی‌ گناه‌ او پوششی‌ می‌کشد و آن‌ گناه‌ را در زیر آن‌ پوشش‌ پنهان‌ می کند. من‌ عرض‌ کردم‌: چگونه‌ آن‌ گناه‌ را خداوند نسبت‌ به‌ او مستور و پوشیده‌ می دارد؟ حضرت‌ فرمودند: دو فرشته‌ای‌ را که‌ بر نوشتن‌ اعمال‌ او گماشته‌ هستند به‌ فراموشی‌ می اندازد، که‌ آنچه‌ را که‌ نوشته اند فراموش‌ کنند و خداوند به‌ اعضا و جوارح‌ این‌ گنهکار وحی‌ می کند که‌: گناه‌ او را پنهان‌ کنید! و خداوند به‌ محل های‌ مختلف‌ زمین‌ که‌ بر آن ها گناه‌ کرده‌ است‌ وحی‌ می کند که‌: آنچه‌ را بر روی‌ شماها انجام‌ داده‌ است‌ بر او پنهان‌ کنید! و بنابراین‌ چنین‌ گنهکار تائبی‌ خداوند را در مقام‌ و موقف‌ لقا، ملاقات‌ و دیدار می کند در حالی‌ که‌ هیچ‌ چیزی‌ که‌ علیه‌ او شهادت‌ به‌ گناهانش‌ دهند وجود ندارد.»
مفاد و محصل‌ کلام‌ حضرت‌ این است‌ که‌: توبه‌ یک‌ حجاب‌ و پوششی‌ است‌ که‌ روی‌ عمل‌ زشت‌ را می گیرد؛ چون‌ همانطور که‌ انسان‌ یک‌ عمل‌ زشت‌ انجام‌ داده‌ است‌ و این‌ خود عملی‌ بوده‌ است‌، توبه‌ نیز خود یک‌ عملی‌ است‌ که‌ در خارج‌ متحقق‌ می شود و در عالم‌ تکوین‌ ثابت‌ می ماند، و اثر آن‌ از نقطه‌ نظر ملکوت‌ یک‌ روکش‌ و حجابی‌ است‌ که‌ روی‌ گناه‌ می‌افتد به‌ طوری‌ که‌ کسی‌ از گناه‌ اطلاع‌ پیدا نمی کند.

منابع

  • سید محمدحسین حسینی طهرانی- معادشناسی 7- صفحه 239-237

کلید واژه ها

توبه قیامت گناه انسان آمرزش رحمت الهی

مطالب مرتبط

روایات وارده در سختی و آسانی حساب خوف و رجای مؤمن شرایط تحقق شفاعت تشریعی از نظر قرآن شرایط توبه واقعی گناهان قابل آمرزش و غیر قابل آمرزش گناهان کبیره از دیدگاه روایات اهمیت و جایگاه توبه

اطلاعات بیشتر

ملائکه مخصوص ضبط اعمال انسان در قرآن علم و قدرت خداوند عامل شهادت اعضاء و جوارح در قیامت شرایط پذیرش توبه

ابزار ها