جستجو

نیایشی در طلب شفاعت از معصومین علیهم السلام

در «امالی» صدوق روایت می کند که: «قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام: من أنکر ثلاثة أشیآء فلیس من شیعتنا: المعراج والمسآءلة فی القبر والشفاعة؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج رسول الله (ص) را و گفتگو و سؤال و جواب در قبر را و شفاعت را» (امالی صدوق، طبع سنگی مجلس 47 ص177)
خداوندا تو می دانی و از ته ضمیر ما خبر داری که نه تنها ما شفاعت را قبول داریم! بلکه غیر از امید به شفاعت موالی خود چهارده معصوم پاک چیز دیگری در بساط نداریم! ولایت آنان و برائت و بیزاری از اعدائشان، سر لوحه لوح ماست که قبل از نوشیدن شیر در ما بوده، و پس از مرگ هم برون نخواهد رفت. دنیا و ما فیها و آخرت و ما فیها را به اهلش و به طالبانش سپردیم و غیر از محبت خالص و بی شائبه این خاندان نه طلبی است و نه مطلوبی.
امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم  *** خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم
خاک را زنده کند تربیت باد بهار *** سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم
بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم *** گر بگویم، همه گویند ضلالی است قدیم
عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود *** درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم
توبه گویندم از اندیشه معشوق بکن *** هرگز این توبه نباشد که گناهی است عظیم
ای رفیقان سفر! دست بدارید از ما *** که بخواهیم نشستن به در دوست مقیم
ای برادر غم عشق آتش نمرود انگار *** بر من این شعله چنانست که بر ابراهیم
مرده از خاک لحد رقص کنان برخیزد *** گر تو بالای عظامش گذری، و هی رمیم
طمع وصل تو می دارم و اندیشه هجر *** دیگر از هرچه جهانم نه امیدست و نه بیم
عجب از کشته نباشد به در خیمه دوست *** عجب از زنده که چون جان به در آورد سلیم
سعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم *** پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم
(کلیات سعدی طبع فروغی غزلیت، ص237 و 238)
«لی خمسة أطفی بهم حر الجحیم الحاطمه *** المصطفی والمرتضی وابناهما و الفاطمه؛ از برای من پنج نفرند که به واسطه آنها حرارت آتش شکننده و در هم کوبنده دوزخ را فرو می نشانم: یکی از آنها مصطفی است و دیگری مرتضی و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا است». «اللهم بحقهم و بحق أبنآئهم الطاهرین الطیبین لا سیما ولیک القآئم المنتظر، نور قلوبنا بمعرفتهم وارزقنا لقا´ءهم و شفاعتهم یا أرحم الراحمین؛ بار خدایا به آنان و به حق فرزندان پاکشان به ویژه قائم تو که در انتظارش هستیم دل های ما را به نور معرفتشان نورانی کن و دیدار و شفاعتشان را روزیمان کن ای مهربان ترین مهربانان».

منابع

  • سید محمد حسین حسینی طهرانی- معادشناسی جلد 9- صفحه 382-384

کلید واژه ها

قیامت شفاعت چهارده معصوم (ع) تشیع

مطالب مرتبط

کیفیت شفاعت رسول اکرم در عرصات قیامت روایات وارده در اعطای شفاعت به شیعیان بر عهده گرفتن حساب شیعیان از سوی ائمه پیوستن شیعیان در کنار حوض کوثر به معصومین محبت اهل بیت شرط ورود بر حوض کوثر در قیامت دستگیری ائمه از پیروان گناهکار خویش در اعراف جاودانه بودن دشمنان اهل بیت علیه‌السلام در دوزخ

اطلاعات بیشتر

خصوصیات شفیعان روز قیامت شفاعت معصومین از نظر قرآن و روایات توسل انبیاء به معصومین علیهم السلام روایات وارده در اعطای شفاعت به شیعیان شفاعت برای اهل محبت است، نه اهل عداوت

ابزار ها