جستجو

اصول آیین پاک اسلام

همه می دانیم که معارف آیین پاک اسلام بر سه بخش کلی منقسم می گردد: اصول دین، اخلاق، فروغ فقهیه و نیز روشن است که اصول دین، یعنی ریشه و پایه های اصلی دین، سه اصل است که انسان با نداشتن یکی از آن ها از دین خارج می شود:
1- توحید، یعنی اعتقاد به یگانگی خدای جهان عزوجل.
2- اعتقاد به نبوت پیامبران خدا که آخرشان حضرت محمد (ص) می باشد.
3- ایمان به معاد، یعنی اعتقاد به این که خدای متعال همه را پس از مرگ زنده نموده، به حساب اعمالشان رسیدگی فرموده، نیکوکاران را پاداش نیک خواهد داد و بدکاران را به سزای کردار و رفتارشان خواهد رسانید.
دو اصل دیگر به سه اصل نام برده ملحق می باشد که از مسلمات مذهب شیعه است و انسان با نداشتن اعتقاد به آن ها از مذهب شیعه خارج می شود، اگر چه از اسلام بیرون نیست، امامت، عدل.

 

منابع

  • مرتضی مطهری- اصول عقاید و دستورات دینی جلد 1 و 4- صفحه 173

کلید واژه ها

اسلام اصول دین توحید معاد نبوت امامت عدل

مطالب مرتبط

عقاید اسلامی در پرتو قرآن، حدیث و عقل مکتب اهل بیت علیهم السلام در قرآن اصول کلی اندیشه شیعه سرمایه سعادت لوامع الحقایق فی الاصول العقاید ارتباط خداشناسی، معاد و امامت با یکدیگر از نظر شیعه منشور عقاید امامیه

اطلاعات بیشتر

احاطه عدل و رحمت الهی بر تمام شئون هستی نبوت راهنمای عقل در مسیر سعادت امامت و دلایل نیازمندی دین به آن معاد، تکمیل کننده ابعاد اصلی دین دین و بخش های اصلی آن

ابزار ها