جستجو

بررسی لواط، یکی از گناهان کبیره

یکی از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، لواط است چنانچه از حضرت صادق و حضرت رضا علیهما السلام رسیده بلکه حرمت و عقوبت آن از زنا شدیدتر است. از حضرت صادق (ع) مرویست که: «حرمت لواط از زنا بیشتر است، به درستی که خداوند قومی را برای عمل لواط هلاک فرمود ( قوم لواط) ولی کسی را برای زنا هلاک نفرمود. از رسول اکرم (ص) مرویست که فرمود: «کسی که با پسری جمع شود روز قیامت جنب وارد محشر می شود و آب دنیا  او را پاک نمی کند و خشم خدا بر او است و او را لعنت فرموده، دوزخ را برایش آماده می فرماید و بد جایگاهی است. سپس فرمود: «هرگاه کسی لواط  کند، عرش خدا بلرزه در آید و خداوند او را لعنت و غضب فرموده و جهنم را برایش  آماده می فرماید و ملوط ( مفعول) را در کنار جهنم نگه می دارند تا خلایق از حساب فارغ شوند، پس او را در جهنم می اندازند و در طبقات دوزخ همیشه معذب خواهد بود.»

لواط کفر است:
امیرالمومنین (ع) فرموده: «لواط (که از گناهان کبیره است و این عقوبت ها را دارد) مادامی است که دخول در مخرج نشود،  اما حکم  دخول در دبر اگر آن را حلال بداند کفر است زیرا منکر ضروری دین گردیده و اگر آن را حلال نداند، در شدت و طول عذاب مانند کفر است.»

حذیفه بن منصور گفت که از حضرت صادق (ع) از لواط که از گناهان کبیره است پرسیدم، حضرت فرمود ما بین دوران است، پرسیدم از کسی که در دبر دخول می نماید، فرمود که این عمل کفر و انکار آنچه خدا بر پیغمبرش فرستاده، می باشد یعنی انکار قرآن است. از حضرت صادق (ع) مرویست که: «نیست بنده ای که عمل قوم لوط را حلال بداند ( و در روایت دیگر کسی که بر لواط کردن اصرار داشته باشد) نمی میرد مگر اینکه در آن ساعت  خداوند بر او سنگی از همان سنگهای عذابی که بر قوم بارید، می اندازد و مرگ وی در خوردن همان سنگ است و برای اینکه رسوا نشود، خداوند آن سنگ را از نظر خلق پوشیده میدارد.»

در قرآن مجید سه نوع عذاب برای قوم لوط بیان فرموده: صیحه باریدن سنگ عذاب بر آنها، زیر و رو شدن شهرهای آنها، بعد می فرماید: «عذابی که بر قوم لوط نازل شد از ظلم کنندگان دور نیست.» و این تهدید سختی است به کسانی که عمل آنها را مرتکب شوند.

در زمان عمر، غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار، عمر اور را امر به کشتنش نمود. حضرت امیر المومنین علیه السلام از غلام پرسید چرا مولای خودت را کشتی؟ عرض کرد به زور با من لواط کرد پس او را کشتم. آن حضرت از اولیای مقتول پرسید آیا او را دفن کرده اید؟ گفتند: آری هم اکنون از دفنش می آئیم. پس به عمر فرمود غلام را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز اولیای مقتول حاضر شوند. پس از گذشتن سه روز آن حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند. از اولیایش پرسیدند این قبر صاحب شماست؟ گفتند: آری، سپس فرمود قبر را بشکافید تا به لحد برسید، چون به لحد رسیدند و آن را برداشتند جنازه را ندیدند، پس آن حضرت تکبیر گفت و فرمود: به خدا قسم دروغ نگفتم، شنیدم از رسول خدا (ص) فرمود: هرکس از امت من، عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمی ماند تا اینکه زمین او را فرو می برد و به جائی که قوم لوط هستند و هلاک گردیده اند ملحق می نماید پس در زمره ایشان محشور می شود.

حضرت رضا (ع) فرمود: «بترس و ترک کن زنا و لواط را و لواط بدتر از زنا است و این دو گناه موجب هفتاد و دو گونه درد در دنیا و آخرت برای صاحبش می شود.»

در قرآن مجید چنانچه از زنا به فاحشه تعبیر فرموده این عمل شنیع را هم فاحشه خوانده چنانچه در سوره اعراف می فرماید: «لوط به قوم خود گفت آیا کاری را می کنید که در نهایت زشتی است،  پیش از شما کسی از افراد بشر گرد چنین کار زشتی نگشته، آیا شما  با مردان جمع می شوید در هنگام شهوت و زنان را رها می کنید بلکه شما اسراف کنندگانید»( سوره اعراف / آیات 80 / 81). چه اسرافی بدتر از اینکه نطفه ای که به منزله بذر است برای بقاء نوع و نسل انسان و باید در رحم زن قرار گیرد در غیر محلی که خدا  قرار داده بریزد. برای تهدید دیگران از نزدیک شدن به این عمل خلاف انسانی، در سوره های اعراف و هود و نمل و عنکبوت و قمر و نجم، قوم لوط را یادآور و کیفیت عذاب ایشان را متذکر می شود، باشد که دیگران اندرزی بگیرند. برای جلوگیری از پیش آمدن چنین عمل شنیعی چند چیز را که مقدمات قریبه و بعیده آن است تحریم فرموده:

نگاه شهوتی به پسر حرام است:
1- نگاه کردن از روی شهوت به جوان امرد ( پسری که هنوز مو به صورتش در نیامده) حرام است و سوء اثر و شدت عقوبت نظر حرام در بحث زنا مفصلا ذکر گردید بلکه از رسول خدا (ص) مرویست که: فتنه جوان زیبای امرد از فتنه دختر باکره بیشتر است. پس  به هر مسلمانی واجب است از چشمان خود نهایت مواظبت را بکند که به چنین گناه بزرگی مبتلا نشود. 

2- بوسیدن جوانی از روی شهوت حرام است چنانچه از حضرت صادق (ع) است که پیغمبر (ص) فرمود: کسی که جوانی را از روی شهوت ببوسد او را در قیامت به لجامی از آتش لجام می فرماید. و از حضرت رضا(ع) مرویست که: هرگاه مردی جوانی را از شهوت ببوسد ملائکه های آسمان و ملائکه های زمین و ملائکه رحمت و ملائکه غضب او را لعنت کنند و جهنم برایش آماده شود و مکان بدی جایگاهش می باشد. و نیز از پیغمبر (ص) مرویست: کسی که جوانی را از شهوت ببوسد خداوند او را در آتش جهنم، هزار سال  معذب می فرماید، و اگر مسلم شد که کسی جوانی را از شهوت بوسیده باید حد بخورد و حدش از سی تا نود تازیانه است هر قدر که حاکم شرع صلاح بداند او را می زند.

3- خوابیدن دو مرد در یک بستر و زیر یک لحاف در صورتی که هر دو عریان باشند، حرام است و همچنین است حکم دو زن، و فرقی بین محرم و بیگانه نیست. و در چند روایت است که باید آن ها را حد زد و برایش هم حد زنا معین شده یعنی آنها را یکصد تازیانه بزنند. و بعضی از علماء فرموده اند چون برای خوابیدن دو مرد عریان زیر یک لحاف حد معین شده، پس از گناهان کبیره است. از رسول خدا (ص) مرویست که: «بستر فرزندان خود را از سن ده سالگی جدا  سازید، یعنی دو برادر یا دو خواهر یا برادر و خواهر زیر یک لحاف از همان کوچکی نخوابند.»

منابع

  • شهید عبدالحسین دستغیب- گناهان کبیره(باب اول)- از صفحه 203 تا 207

کلید واژه ها

لواط گناه کبیره عذاب

مطالب مرتبط

بررسی گناه کبیره یاری نکردن ستمدیدگان بررسی گناه کبیره زنا بررسی گناه کبیره ترک نماز معنای گناه کبیره فتوط، از گناهان کبیره امن از مکر الهی، یکی از گناهان کبیره بررسی گناه آدمکشی، یکی از گناهان کبیره

اطلاعات بیشتر

بررسی حد و حکم لواط قیادت و دیاثت، از گناهان کبیره

ابزار ها