جستجو

احتکار، یکی از گناهان کبیره

احتکار، جمع آوری و نگهداری قوت مردم است مانند گندم و جو و برنج و روغن به انتظار گران شدنش، و در صورتی که مورد احتیاج مردم باشد و دیگری هم یافت نشود که نیازشان را برطرف کند، حرام و از گناهان کبیره ای است که بر آن وعده آتش داده شده است.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «جبرئیل به من خبر داد که در جهنم یک وادی را دیدم که در آن آتش افرزوان و جوشان است. از مالک جهنم  پرسیدم اینجا جای کیست؟ گفت: سه طایفه: احتکار کنندگان و شراب خواران و قوادان». و نیز می فرماید: «احتکار نمی کند مگر شخص گنه کار». و نیز می فرماید: «هر مردی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آن را نگاه دارد، به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند، گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد کفاره آن گناهی که کرده نمی شود» و نیز در چند روایت احتکار کنندگان  را ملعون نامیده است، می فرماید: «در یک شب بر جمعی از بنی اسرائیل عذابی نازل شد و صبح کردند درحالی که چهار صنف از ایشان هلاک شده بودند: طبل زنندگان و آواز خوانان و احتکار کنندگان و صرافانی که رباخوار بودند». و نیز  می فرماید: «کسی  که بیش از چهل روز احتکار کند، بوی بهشت را نخواهد یافت با اینکه بوی بهشت از پانصد سال راه یافت می شود. و جز این نیست که بوی بهشت بر او حرام است چه رسد به خود بهشت.» و نیز می فرماید: هرکس قوت مردم را به انتظار گرانی، تا چهل روز نگهدارد، از خداوند بیزار و بریده شده و خدا هم از او بیزار است.»

باید دانست هرگاه کسی طعام را نگهداری کند، در صورتی که مورد ضرورت و احتیاج مردم نباشد یا اگر باشد، کس دیگری یافت می شود که به آنها بفروشد و رفع احتیاجشان  می شود، یا اینکه برای مصرف خانواده اش نگه داشته نه برای گران فروشی، در هریک از این سه صورت، احتکار حرام نیست و در غیر آن حرام و گناه کبیره است، و حاکم شرع باید او را به فروختن آن، به قیمتی که راضی شود مجبور نماید، و اگر خواست اجحاف کند، باز حاکم شرع نرخ عادلانه قیمت را به او پرداخته و گندمش  را به نیازمندان می فروشد.

منابع

  • شهید عبدالحسین دستغیب- گناهان کبیره(باب اول)- از صفحه 317 تا 318

کلید واژه ها

احتکار گناه کبیره عذاب

مطالب مرتبط

بررسی گناه کبیره یاری نکردن ستمدیدگان بررسی گناه کبیره زنا بررسی گناه کبیره ترک نماز معنای گناه کبیره فتوط، از گناهان کبیره امن از مکر الهی، یکی از گناهان کبیره بررسی گناه آدمکشی، یکی از گناهان کبیره

اطلاعات بیشتر

ابزار ها