جستجو

آیات و احادیث درباره بهره های مادی موثر در سعادتمندی انسان

اسلام درباره ارضاء تمایلات و لذت بردن که یکی از خواسته های فطری بشر است نه تنها موافقت دارد بلکه آن را از شئون سعادت و خوشبختی مردم شناخته است ولی در این باره اندازه گیری و محاسبه صحیح را کاملا مراعات کرده است. ارضاء غرائز و جلب لذات تا جائی مجاز است که مایه نکبت و بدبختی نشود و تارو پود سعادت انسان را بر باد ندهد و جامعه را به منجلاب گناه و پلیدی نکشاند. در هیچ اجتماعی افراد در ارضاء تمایلات خود آزادی بی قید و شرط ندارند. صرفنظر از موانع طبیعی که در سر راه لذت وجود دارد اگر ارضاء غریزه ای فرضا منافی با امنیت یا آزادی جامعه و امثال آن باشد ممنوع است. اسلام علاوه بر منع لذاتی که جهان متمدن آن را ممنوع شناخته است لذاتی را که منافی با اصل ایمان و تقوی و مخالف با سجایای اخلاقی و انسانی باشد نیز ناروا و ممنوع اعلام کرده است. ولی لذاتی را که موجب زیان و ضررهای مادی و معنوی نیست مانند زن زیبا و غذای لذیذ، لباس قشنگ، خانه وسیع، مرکب خوب، رفاه مالی، مناظر زیبای طبیعت و دهها امور دیگر مانند آنها که مایه لذت و وسیله ارضاء غرائز حیوانی است اجازه داده و علاوه آنها را از شاخه های سعادت و خوشبختی بشر شناخته است. برای نمونه بعضی از آیات و احادیث را در اینجا می آوریم:

1- یا بنی آدم خذوا زیــنتــکم عند کل مسجد و کلوا و اشرابوا و لاتســرفوا انه لا یحـــب المسرفین» (سوره اعراف/ آیه 31«ای فرزندان آدم لباس های زیبای خود را در موقع عبادت بپوشید، از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، خداوند مسرفین را دوست ندارد.»

2- «قل من  حرم زینة الله التی اخــرج لعباده و الطیبات من الــرزق» (سوره اعراف/ آیه 32«بگو ای پیغمبر چه کسی لباس های زیبا و غذاهای خوب را بر مردم حرام کرده است؟»

3- رسول اکرم (ص) می فرمود: «افضل نساء امتی اصبحهــن وجــها و اقلـــهن مـــهرا»، «بهترین زنان امت من زنهائی هستند که صورتشان زیباتر و صداقشان کمتر باشد.»

4- رسول اکرم (ص): «ان من سعادة المرء المسلم ان یشبهه ولده و المــرأه الجـــملاء ذات دین و المرکب الهنی و المسکن الواسع»، «از سعادت مرد مسلمان شباهت فرزندش به او و زن خوشگل با ایمان و مرکب خوب و خانه وسیع است». 

5- پیغمبر اکرم (ص) می فرمود: «اربع من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون و الولد البار و المــراه المواتیه و ان تکون معیشتــه فی بلده»، «چهار چیز از سعادت مرد است: رفقای خوب و فرزند نیکو و زن مطیع و اینکه کسبش در بلدش باشد یعنی رفاه اقتصادی.»

6- امام صادق (ع) می فرمود: «ثلاثه هی من السعادة: الــزوجه المواتــیـه والولد البار و الـــرزق یرزق معیشته یغدو علی صلاحها و یروح علی عیاله»، «سه چیز از سعادت است: زن مطیع و فرزند نیکو و رزقی که مایه رفاه و آسایش عائله باشد.»

7- «من سعادة المــرء دابه یـــرکــبها فی حوائجه و یقــضی علیها حوائج اخوانه»، «از سعادت مرد، مرکبی است که در انجام کارهای خود از آن استفاده  کند و حوانج برادران خود را نیز برآورد.»

8- امام صادق (ع) می فرمود: «من السعادة سعه المـــنزل»، «از سعادت آدمی خانه وسیع است.»

9- رسول اکرم (ص): «من سعادة المرء المراه الصالحه و المسکن الواسع و المرکب البهی و الو لد الصالح»، «از سعادت مرد، زن خوب و خانه وسیع و مرکب خوب و فرزند صالح است.»

اسلام با ارضاء غرائز و لذات مردم در حدود مصلحت کمال توجه را دارد و آن را از شاخه های سعادت بشر می دانند ولی لذت را اصل سعادت و ریشه خوشبختی نمی شناسد. کسی که خویشتن را در محیط  لذات مادی محصور کند و از حیات انسانی جز پوشیدن و نوشیدن و لذت حیوانی چیزی نداند از قانون فطرت انسانی تجاوز کرده و استحقاق کیفر و عذاب دارد.

رسول اکرم(ص) می فرمود: «من لم یرلله عز و جل علیه نعــمه الا فی مطــعم او مشــرب او ملبس فقد قصر عمــله و دنا عذابه»، «کسی که از نعمت های خداوند درباره خودش جز خوردن و نوشیدن و پوشیدن چیزی نبیند رفتارش نارسا و عذابش نزدیک خواهد بود.»

در نظر رهبر گرامی اسلام سعادت بشر عبارت از تکمیل تمام جهات مادی و معنوی و ارضاء کلیه تمایلات انسانی و حیوانی است. کسی که به عنوان توجه به جهات معنوی تمایلات مادی خود را نادیده گرفت به خطا رفته و همچنین کسی که در جلب لذائذ مادی جهات روحانی را از دست داد او نیز به بیراهه قدم گذارده است. امام باقر (ع) می فرمود: «لیس منا من تــرک دنیاه لاخــرته و لاآخــر ته لد نیاه»، «از ما نیست کسی که در دنیا برای آخرتش و آخرتش را برای دنیا ترک کند.» حفظ موازنه و تعادل جسم و جان بزرگترین عامل پیروزی و سعادت است.

منابع

  • محمدتقی فلسفی – کودک از نظر وراثت و تربیت، جلد 1 – از صفحه 51 تا 55

کلید واژه ها

سعادت احادیث نعمت دنیا

مطالب مرتبط

نقد نظر دكتر سروش در خصوص دنیوی نبودن تعالیم انبیاء آثار ایمان در دنیا تجارت با خدا از نظر قرآن کریم پیوستگی زندگی دنیا و آخرت معنای مذموم بودن دنیا معنای ولایت در آیات قرآن مستی نعمت از نظر نهج البلاغه

اطلاعات بیشتر

ابزار ها