ادراک باطنی و سیر روحانی در حکمة الاشراق ارکان، مراسم و دیگر مسائل توتم پرستی اهمیت مبارزه با هوای نفس در روایات بررسی مباحث عرفانی در اشارات و تنبیهات ابن سینا بنیانگذار و زمینه های ظهور مکتب مو تعالیم و آموزه های دینی آیین جین (ریاضت در آئین جین) حکایت حالات روحی حاج شیخ حسن علی اصفهانی دین اسلام و فکر ریاضت و رهبانیت شرح حال و سرگذشت بودا بنیانگذار دین بودایی (حقایق) طریقه ها و مکاتب صوفیانه دین اسلام در چین (ریاضت در مکاتب) طریقه ها و مکاتب صوفیانه دین اسلام در چین (ریاضت) طریقه های دین اسلام در چین (مکاتب صوفیانه) علت تأثیر ریاضت و سختی بر روح از نظر علامه طباطبایی علل تمایل به رهبانیت مقایسه عرفان اسلامی و عرفان هندویی (نظریه) مقایسه نقش های عرفانی و دینی زنان (در مکاتب مختلف)