اختلاف روش امام حسین علیه السلام در مدت قیام ارزش عدالت و رابطه آن با مصلحت از نظر امام علی (ع) اعجاز به هنگام ضرورت الفاظ مصلحت اندیشانه امام علی علیه السلام درباره خلفا در نهج البلاغه باب تزاحم و تطبیق قوانین شریعت با مقتضیات زمان بررسی برخی از علل تعدد زوجات پیامبر اکرم تفسیر آیه 101 سوره نحل در بیان مفهوم نسخ توریه توریه در احادیث جریانات مخالف در صدور فتوا در مسئله پوشش خطرات در حکم جانشینی علی علیه السلام دروغ مصلحت آمیز و توریه دعای بیست وهفتم صحیفه سجادیه و توصیه امام سجاد(ع) به رعایت مصالح جهانی مسلمین دلایل عدم التزام‏ به اخلاق دینى رابطه ایمان و توکل از نظر آیات قرآن رابطه حق و مفید در امور جزئی و کلی رویكردهای مختلف در مورد غایت و اهداف اخلاق شرایط جنگ با کفار از نظر اسلام شرایط صلح با کفار از نظر اسلام ضرورت مصلحت شناسی دینی و اجتماعی برای خطیب
1 2