آثار مثبت شک ابوخالد کابلی اثبات روح در نهج البلاغه اصل روایت ایمان با ترجمه و شرح آن اصول مکتب اهل بیت در بررسی عقاید اسلامی اهمیت مسئله شناخت در عصر حاضر اوصاف قیامت (کنار رفتن پرده ها و رسیدن به یقین) ایمان همراه با یقین بررسی مبانی فلسفی مدرنیته در تفکر دکارت (یقین) پیامدهای پیروی از ظن و گمان از نظر قرآن تعداد آسمان ها از دیدگاه قرآن كریم و دانشمندان تفاوت یقین وجدانی و یقین عقلانی <