جنادة بن کعب انصاری خزرجی

از طایفه ی خزرج بود و از انصار مدینه که از مکه با خانواده ی خود امام حسین (ع) را تا کربلا همراهی کرد. برخی او را به نام جدش جنادة بن حارث خوانده اند. همسرش بحریة دختر مسعود خزرجی بود. جناده از شیعیان مخلص اهل بیت (ع) به شمار می آمد. او صبح عاشورا در اولین حمله و همه جانبه ی لشگر عمر سعد به میدان رفت و چنین رجز خواند:
انا جناد و انا ابن الحارث *** لست بخوار و لابناکث
عن بیعتی حتی یرثنی وارثی *** الیوم شلوی فی الصعید ماکث
من جناده و فرزند حارثم، ذلیل و پیمان شکن نیستم از بیعتم، تا وارثینم از پیمان شکنیم سود برند، امروز پیکرم در خون جایگزین می شود.
او با لشگریان عمر سعد سخت جنگید و به نقل برخی مورخان (همچون مناقب ابن شهر آشوب) شانزده نفر را کشت و آن گاه خودش به شهادت رسید. بعد از او پسرش نیز که نوجوانی به نام عمروبن جناده بود به جنگ با دشمن رفت و به شهادت رسید به شرح حال او مراجعه شود.


منابع :

  1. حاج شیخ عباس قمی- منتهی الامال- صفحه 462

  2. سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورایی- صفحه 130

https://tahoor.com/fa/Article/PrintView/110746