ابواسحاق ابراهیم قویری

English فارسی 6075 نمایش |

ابن الندیم در الفهرست بعد از ذکر ابوالعباس سرخسی، از ابراهیم قویری یاد می کند و می گوید: «ممن اخذ عنه المنطق و کان مفسرا» یعنی از کسانی است که منطق از او آموخته شده است و خود مفسر و شارح کلمات پیشینیان بوده است. البته احتمال این هست که فعل ''اخذ'' به صورت معلوم خوانده شود نه مجهول. معنی عبارت این خواهد بود که قویری نیز مانند ابوالعباس سرخسی شاگرد کندی بوده و منطق را از او آموخته است. ولی تا کنون ندیده ایم کسی این احتمال را در عبارت ابن الندیم داده باشد.
ابن ابی صبیعه در عیون الانباء ضمن شرح حال فارابی، جریانی از زبان فارابی راجع به کیفیت ظهور فلسفه در یونان و سپس در اسکندریه نقل می کند و نام قویری در آن جریان آمده است. قویری بنا به گفته ابن الندیم استاد ابوالبشر متی بوده است.

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 466-465

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها